Göteborgarnas egna statistiska årsbok, som utkommit sedan 1900, finns nu i ny upplaga. Den 101:a upplagan av ”Statistisk Årsbok Göteborg 2001/2002” är mer modern, med bilder, ny layout och färgtryck för att den ska vara mer attraktiv och lättläst. Boken är unik för Göteborg eftersom den innehåller mycket nyttig information om staden och verksamheten.

– Årets bok har ny layout och för första gången bilder och färgtryck. Detta dels för att göra boken mer attraktiv men framförallt för att göra den mer lättläst, säger Lutz Ewert på stadskansliet, en av årsbokens redaktörer.

Trotjänare

Göteborgs egna statistiska årsbok är en riktig trotjänare och troligen landets äldsta. Boken har kommit ut sedan 1900. Stockholms statistikbok har till exempel funnits i 94 år och det svenska flaggskeppet, Statistiska Centralbyråns årsbok, har bara funnits i 88 år.

Det finns mycket matnyttigt att hitta i boken om man är intresserad av Göteborg.

– Det unika med boken är att Göteborg är världens medelpunkt, säger Lutz Ewert.

Unik i landet

Unikt är också att den är så gammal. Då kan man gå mycket långt tillbaks i statistiken för att göra jämförelser. Dessutom är det bara Göteborgs årsbok som har information om stadsdelsnämnder och primärområden, som är mindre områden inom stadsdelsnämnderna. Detta finns inte hos SCB, utan bara hos kommunen.

Boken är på över 300 sidor och innehåller 408 tabeller och diagram.

I årsboken finns mycket tung information i form av befolkningsutvecklingen och arbetsmarknaden i Göteborg, bostadsbyggandet, socialbidragstagare och statistik från senaste valet. Även Storgöteborg och Västra Götaland finns med i statistiken.

Mycket kuriosa

Men det finns givetvis också mycket kuriosa som till exempel hur många taxibilar Göteborg har i jämförelse med Köpenhamn, att 7:an är den populäraste spårvagnslinjen, att 100.000 bilar kör genom tingstadstunneln varje vardag, att en tjugoårig man i Göteborg i genomsnitt har 56 år kvar att leva, att 5.000 personer gifte sig medan 2.800 skilde sig i Göteborg år 2000, att nästan var tredje invånare i Frölunda är över 65 år, att 14 procent av eleverna i årskurs 9 i de kommunala skolorna saknar betyg i ett eller fler ämnen, och att den vanligaste utländska hotellgästen i Göteborg var en dansk.

Mer konkurrens idag

De statistiska årsböckerna har idag allt mer konkurrens från Internet och andra aktörer. Där kan folk ofta också hitta statistik.

Uppgifterna i den statistiska årsboken för Göteborg kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB, kommunens förvaltningar och andra nyheter.

Om man vill ha tag i boken går den att beställa från Statistikgruppen på Stadskansliet i Göteborgs Stad. Telefon: 61 10 00. Den kostar 100 kronor.