Ölhävning, nollning, fester som aldrig tar slut… Studentliv och alkohol verkar för många höra ihop. Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Chalmers ska nu kartlägga studenternas alkoholvanor i ett nytt samverkansprojekt.

Det finns baksidor med studenternas glada festande – på Studenthälsan ökar antalet som söker hjälp för missbruksproblem.

Ett nystartat samverkansprojekt mellan Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Chalmers och Göteborgs förenade studentkårer (GFS) har som mål att minska alkoholkonsumtionen bland studenter.

Festfixare ska gå kurs

Projektledare Pernilla Gilvad, snart färdig kemist, har jobbat med studentsociala frågor sedan slutet av 90-talet. Samverkansprojektet mellan Göteborgs stad, universitetet, Chalmers och GFS startade i december förra året och pengar är avsatta till en deltidstjänst för ett år framöver till att börja med.

Under 2005 kommer Pernilla Gilvad att kartlägga alkoholkonsumtionen bland studenterna och få tillstånd en utbildning i ansvarsfull alkoholhantering lämpad för studenter.

– I vår skall jag träffa alla 13 studentkårerna i Göteborg för att få kunskaper om hur de är organiserade men även för att berätta om projektet. Jag kommer också att intervjua all personal på studentpubar och i sexmästerierna*).

Frågor som projektet vill ha svar på är: Var finns studentpubarna? Vilket utbud och vilka öppettider har de? Finns det alkohol- och drogpolicies? Hur ser alkoholkulturen ut på respektive pub?

I augusti skall materialet sammanställas och ligga till grund för ett förslag till handlingsplan för hur projektet fortsatt skall utformas. En utbildning i ansvarsfull alkoholhantering för pubpersonal och festfixare planeras under hösten.

Vill öka medvetenheten

Tanken är också att de studenter som har problem med alkohol eller andra droger skall få lättillgänglig information och kanaler till var de kan söka hjälp.

Det ser väldigt olika ut på olika fakulteter i Göteborg, menar Pernilla Gilvad. På Chalmers sitter alkoholkulturen i väggarna även om mycket har förbättrats. Att närmare 80 procent av studenterna är män är en annan bidragande faktor till att alkoholkonsumtionen här är hög.

Men hur skall man kunna minska skadorna kring alkoholen bland studenterna? Pernilla Gilvad menar att kårerna själva måste arbeta med frågorna. Förmaningar och förbud från myndigheter och andra ”vuxna” kan i värsta fall få helt motsatt reaktion.

– Om vi kan väcka en medvetenhet bland studenter själva om hur viktigt det är att hantera alkoholen på ett vettigt sätt, då har vi lyckats, säger Pernilla Gilvad.

Fotnot:
*) Sexmästeri = förening som ordnar fester.

Göteborg har cirka 60.000 studenter på universitetsnivå. Det finns närmare 30 studentpubar i Göteborg om man inkluderar dem med tillfälliga utskänkningstillstånd.