Nästan två tredjedelar är män. När Gotevent såg med genusglasögon på sin egen verksamhet framträdde nya mönster. Nu vill man satsa hårdare på att utforma evenemangsutbud, restaurangmenyer och toalettavdelningar så att fler känner sig välkomna.

Tidigare har Gotevent genomfört en del jämställdhetsarbete internt i de egna personalgrupperna. Genom deltagandet i projektet Hållbar jämställdhet fick man chans att granska verksamheten utifrån, från besökarnas perspektiv.

Arbetet inleddes med en grundlig analys av statistiken för ett helt år: Vilka besöker Gamla Ullevi, Ullevi, Scandinavium och Valhallabadet? Och hur ser könsfördelningen ut på olika typer av arrangemang?

Analysen visade att männen utgör 64 procent av besökarna. Siffror på närmare 80 procent män på ishockey- och fotbollsmatcher vägs delvis upp av att konserter med internationellt kända artister och Gothenburg horse show lockar fler kvinnor. Men totalt sett är männen i majoritet.

Både demokratiskt och kommersiellt
Thomas Torkelsson, vd för Gotevent, ser resultaten som ett tecken på att det går att utöka kundkretsen.

3D66.jpg
– Det här är ett viktigt arbete både kommersiellt sett, och för att vi vill följa stadens inriktning att vår verksamhet skall rikta sig till alla och att alla skall behandlas lika.

Thomas Torkelsson betonar att Gotevent är ett konkurrensutsatt företag och därmed knappast kommer att tacka nej till evenemang som framförallt lockar män. Däremot ska man jobba mer aktivt för att värva artister och arrangemang som lockar fler kvinnor.

– Vi vill ha fler musikevenemang, gärna med stora internationella artister. Sedan försöker vi också hitta nya typer av arrangemang. I februari ska vi till exempel ha en föreställning med Göteborgs symfoniker som spelar till en filmvisning. Och framöver blir det cirkus.

Skilda upplevelser av arenorna
När enkäterna där besökarna får betygsätta sin upplevelse av arenorna analyserades ur ett könsperspektiv framträdde vissa skillnader. Män var överlag nöjda med maten i restaurangerna, medan kvinnor i högre grad önskar att varmkorven och hamburgarna kompletteras med exempelvis sushi och vegetariska alternativ.

Det fanns också synpunkter om att damtoaletterna var för få vid arrangemang där det är en stor kvinnlig publik. De flesta toalettsektioner är nämligen märkta som antingen dam- eller herrtoaletter, något som kan bli problematiskt.

– Det bästa vore om man kunde slå om skylten på toaletterna beroende på publik, säger Thomas Torkelsson.

Bilder av män dominerade
En del av projektet var att analysera Gotevents presentationsmaterial, som broschyrer, filmer och årsredovisningar. Där blev slutsatsen tydlig: Om man vill locka en mer blandad publik, både med avseende på kön, ursprung och ålder, så behöver detta speglas i hur man beskriver sin egen verksamhet.

– Vi blev medvetna om att det övervägande var bilder på män och mäns sporter, säger Thomas Torkelsson.

En stor del av presentationsmaterialet har nu uppdaterats. Förutom de konkreta åtgärderna tror Thomas Torkelsson att jämställdhetsarbetet har lett till en ökad medvetenhet som kommer att leva kvar i organisationen.

– Det är bra att vi har fått en diskussion som vi inte har haft tidigare. Nu behöver vi fortsätta ställa frågor kring det här området och följa upp om det blir bättre.

Läs mer i Vårt Göteborg idag om projektet Hållbar jämställdhet:
Stort projekt visade att medborgare bemöts ojämställt – ”En fråga om rättvisa och demokrati” [2013-12-02]
Äldreomsorgspersonal bemöter kvinnor och män olika – Reflektion skapade ny medvetenhet [2013-12-02]
Fler göteborgare kommer till tals med nya metoder för dialog – Testas inför ombyggnad av Mariaplan [2013-12-02]

7F5A.jpg

Foto: Jorma Valkonen