För Göteborg är Götheborg en god affär. Det menar Leif Nilsson, vice VD på Göteborg& Co, marknadsföringsbolaget som delvis är kommunägt.

– Det är ju väldigt bra att Göteborg kommer att omnämnas i internationella sammanhang under så lång tid, säger han.

Hur mycket ostindiefararen är värd för staden i kronor och ören vill Leif Nilsson inte spekulera i.

Resan kostar 150 miljoner

– Det kan inte värderas i pengar, men att betydelsen är stor märkte vi i Stockholm. Där stod ett par hundra tusen stockholmare och väntade på en båt som heter Götheborg, det kan ju aldrig vara fel. Förhoppningen är naturligtvis att resan skapar intresse för Göteborg som stad och som resmål.

Under de tio år det tagit att färdigställa fartyget har flera kommunala bolag stöttat projektet finansiellt. Även donationsfonder som förvaltas av staden har bidragit med flera miljoner kronor.

Bland de kommunala bolag som sponsrat projektet finns Göteborgs Hamn, de kommunala bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder, Göteborg Energi, Renova, Grefab, Göteborg&Co och Norra Älvstranden Utveckling AB. Fartyget har kostat cirka 350 miljoner kronor att bygga.

Resan fram och tillbaka till Kina beräknas gå på 150 miljoner.