Fortsatta åtgärder väntar. Fortfarande behöver många av stadens bolag och förvaltningar förbättra sina rutiner för inköp. Men jämfört med förra årets siffror är resultatet för 2012 betydligt bättre. Det visar den rapport som tre externa revisorer gjort på uppdrag av Göteborgs Stad.

Förra året genomförde stadens bolag och förvaltningar för första gången en självdeklaration gällande den interna kontrollen. Då lyste resultatet rött. Nästan hälften av alla enheter var i stort behov av förbättring i fråga om inköpsprocessen. Endast fem av 56 fick godkänt.

I år har en liknande självdeklaration genomförts, dock med något färre frågor. Tre externa revisorer har sedan granskat, eller som det formellt kallas, verifierat den interna kontrollen av inköpsprocessen.

Tre problemområden identifierade
Slutsatsen är att man ser en generell förbättring jämfört med 2011. Av stadens alla bolag och förvaltningar var det 2012 bara fyra procent, det vill säga två förvaltningar, som var i stort behov av förbättringar. 67 procent var i behov av förbättringar och 29 procent, det vill säga femton stycken, hade god måluppfyllelse.

− Det går åt rätt håll, samtidigt som vi måste vara ödmjuka och se att det fortfarande finns förbättringsområden, säger Ann-Christine Alkner Dahl, projektledare för självdeklarationen.

Hon säger att de har identifierat tre stora områden som kräver åtgärder. Det första handlar om riskanalyser och riskbedömning, framför allt kopplat till direktupphandlingar. Det andra är oberoendeproblematiken, det vill säga att säkerställa objektivitet vid valet av leverantör.

− Det tredje är att man måste vara noga med att inte attestera sina egna kostnader. Det kan tyckas självklart, men vi har stött på flera klavertramp, säger Ann-Christine Alkner Dahl.

Dokumentationen fungerar bättre
Överförmyndarnämnden och Fastighetsnämnden är de två förvaltningarna i störst behov av bättring. Bland de förvaltningar och bolag som har behov, men inte lika stort som ovan nämnda, märks allt från Liseberg och Higab till Färdtjänstnämnden.

Göteborgs Gatu AB och SDN Västra Hisingen är några av dem som i 2011 års granskning hade ett stort behov av förbättringar, men som nu hamnar i gruppen god måluppfyllelse.

− Generellt kan vi se att dokumentationen är något som har varit bättre nu än föregående år, över hela staden, vilket leder till en förenklad spårbarhet, säger Ann-Christine Alkner Dahl.

Noggranna analyser inför framtiden
Stadsdirektör Bengt Delang säger att det nu krävs noggranna och fördjupade analyser för att veta hur staden ska gå vidare med det resultat som presenteras i rapporten.

− Det är positivt att det sker en tydlig förbättring. Nu ska vi analysera resultatet och se över hur vi ska prioritera. Men vi ska framåt och bli ännu bättre, det är självklart, säger han.

Det var i april 2011 som kommunfullmäktige beslutade att införa en självdeklarationsmodell för internkontrollen i Göteborgs Stad. Bakgrunden var mutanklagelserna och den handlingsplan för internkontroll och öppenhet som tidigare klubbats av kommunstyrelsen.