Drygt 49 000 godkända. Över 49 000 av de drygt 90 000 namnunderskrifter som lämnats in av tidningen GT med krav på en folkomröstning om trängselskatten har godkänts efter stadsledningskontorets granskning.

– Därmed har de formella kraven uppfyllts för att kommunfullmäktige i Göteborg ska pröva frågan om en folkomröstning ska genomföras, säger förste stadsjurist Jan Persson.

Det som händer härnäst är att stadsledningskontoret ska arbeta fram ett beslutsunderlag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska ta politisk ställning till före sommaren. Först därefter vet man om det blir en folkomröstning om trängselskatterna eller inte. Det krävs att två tredjedelar av kommunfullmäktige säger nej för att det inte ska bli någon folkomröstning

Tio procent av de röstberättigade vid senaste valet
För att uppfylla det formella kravet behövdes 40 855 namnunderskrifter, vilket motsvarar tio procent av de röstberättigade i Göteborg vid senaste valet.

Samtliga dryga 90 000 underskrifter som överlämnades till staden den 15 februari har granskats, kopierats och skannats under överinseende av stadsjuristerna. Efter det har personnumren samkörts mot folkbokföringsregistret. 49 000 av underskrifterna är godkända, skrivna av personer folkbokförda i Göteborg.

De flesta av de namnunderskrifter som underkändes vid granskningen var skrivna av personer som inte var folkbokförda i Göteborg, eller saknade personnummer med tio siffror. Det fanns också exempel på att personer skrivit på flera gånger eller att personnumren varit ogiltiga eller svårtydda.