Göteborgs Stads Intraservice har i flera år satsat på grön it. Det har gett besparingar på flera miljoner kronor och mindre utsläpp av koldioxid. Bakom ord som printerkonsolidering och virtuella servrar gömmer sig något ganska handfast.

– Vi har på några år minskat antalet skrivare på Intraservice från nästan 90 till 20 stycken. Det har bidragit till att vi använder 44 procent mindre papper nu. Dessutom har kostnaden per användare minskat med mer än hälften, från 5.745 kronor till 2.255, berättar Anders Johnsson på Intraservice.

Nominerat till fint it-pris

Det har gett en årlig besparing på över en miljon kronor och 8.000 träd. Projektet med printerkonsolidering har även gett intraservice en nominering till årets hållbara it-projekt av CIO Awards, motsvarigheten till Oscarsgalan för it-Sverige. Prisutdelning sker i Stockholm i början av oktober.

Anders Johnsson tror att många förvaltningar skulle kunna nå samma resultat.

– Det finns egentligen inga nackdelar och fördelarna är flera, säger han men medger en del initialt motstånd.

– En del ville ju ha kvar sin egna skrivare och slippa att resa på sig, men genom att vara enveten och motivera hela tiden så har det gått bra. Sedan har vi haft bra fakta som visar att det är så här vi måste göra.

Fler aktiviteter på gång

På Intraservice har man flera andra aktiviteter för att öka mängden grön IT på förvaltningen.

– Vi har arbetat med virtuella servrar som innebär att vi samlar en massa fysiska servrar på ett centralt ställe. Då ger mindre kylbehov och energiförbrukning, säger Anders Johnsson.

Totalt sparar de virtuella servrarna in 250.000 kilowattimmar per år och när arbetet är klart efter 2009 ska ytterligare 150.000 vara insparade. Det motsvarar koldioxidutsläpp från tio flygresor mellan Göteborg och Stockholm dagligen.

Finns mycket kvar att göra

Andra satsningar är fjärrkyla och elektronikåtervinning där man samarbetar med Göteborg Energi respektive Renova. Det finns mycket kvar att göra. Som till exempel att sätta mer utrustning i energisparläge. Det skulle kunna ge stor energibesparing.

– Det var när vi själva försökte förstå vad grön it är för något som vi insåg att det var något som vi egentligen redan höll på med. Skillnanden är vi nu målmedvetet arbetar mot mer grön it, säger Anders Johnsson.

Fotnot:
Intraservice svarar för drift och teknisk support av Göteborgs Stads gemensamma it-system och tjänster. Man levererar också administrativa tjänster inom ekonomi-, löne-, och telefoniområdet till stadens olika verksamheter.