Nya gruppträffar börjar i februari. Att utsättas för ett brott kan väcka tankar och känslor som kan vara svåra att hantera. Både för den utsatta och för personer i dess närhet. På Stödcentrum för brottsutsatta finns hjälp att få – både individuellt och i grupp. Nu startar nya gruppträffar för föräldrar till barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för personer som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Här kan man få hjälp med stöd- och krissamtal, bearbetande samtal, information om rättsprocessen som brottsutsatt, vittne eller närstående.

– Människor som söker sig till oss har varit utsatta för olika typer av brott, de senaste åren ser vi en ökning av människor som utsatts för sexuella övergrepp som kommer till oss. De är i behov av stöd ­– liksom deras anhöriga. Många gånger träffar vi hela familjer här.

Det säger Pauline Charlesworth, kurator på Stödcentrum för brottsutsatta. Hon berättar att det är viktigt att det finns stöd och hjälp att få för personer som utsatts för sexuella övergrepp, och att även anhöriga – speciellt föräldrar – också behöver stöttning och möjlighet att bearbeta det som hänt i familjen.

– Som förälder påverkas man mycket om ens barn utsatts för ett övergrepp och det är lätt att känna sig ensam med sina tankar och sin oro. Då kan det underlätta att möta andra föräldrar som bär på liknande erfarenheter.

Ny omgång med gruppträffar
I slutet av februari kör Stödcentrum för brottsutsatta igång med en ny omgång gruppträffar för föräldrar till barn som utsatts för övergrepp. Stödcentrum har erbjudit liknande grupper tidigare och Pauline Charlesworth konstaterar att det är en stödinsats de vill kunna erbjuda för att det är ett bra alternativ eller komplement till enskilda samtal.

– Att möta andra föräldrar ger en känsla av att man inte är i situationen själv. Vi upplever att det ofta blir läkande och fina samtal föräldrarna emellan.

Det är ofta känsligt att prata om när barn utsatts för övergrepp. Man vill inte prata om det i sina vanliga nätverk och barnet kanske inte vill att det kommer ut vad som hänt.

– Då kan man komma till oss. Vi inleder med ett individuellt samtal för att se om gruppsamtal är det mest lämpliga.

Under gruppträffarna, som arrangeras på kvällstid, pratar man bland annat om krisreaktioner, konsekvenser av övergrepp och hur relationer kan förändras av en kris.

– Vi på Stödcentrum är utbildade och vana att möta både den som utsatts och anhöriga. Vi är måna om att mötet med oss ska bli bra och ser alltid till individernas behov. Om vi stöttar föräldrarna kan de vara ett bra stöd till sina barn. Och det är väldigt, väldigt viktigt, säger Pauline Charlesworth.