Lars Muregård avgår som stadsdelschef i Gunnared efter mer än tio år på posten. Han kommer att ägna sig åt andra uppgifter inom Göteborgs Stad men stannar tills en ny chef har tillträtt.

Bakgrunden till Lars Muregårds avgång är delade meningar med stadsdelsnämnden kring hur förvaltningen ska ledas.

Gunnared måste under 2009 göra nedskärningar och anpassningar med cirka 40 miljoner kronor för att budgeten skall komma i balans.