Vattenbrist ett globalt problem. En del har vatten i överflöd, för andra är varje droppe dyrbar. Nu har 700 västsvenska elever skrivit en bok om vårt gemensamma vatten, ihop med elever i Indien, Sydafrika och Kenya.

– Det är viktigt att lyssna på ungdomarnas röster i de här sammanhangen, för inom 20 – 30 år är vattenbristen ett mycket stort problem i många länder ute i världen, säger Åke Magnusson, projektledare för Global Forum, ett västsvenskt forum för diskussion om globaliseringen och dess effekter.

75 uppsatser
Manuset till boken Hav och vatten presenterades på måndagen, som en del av Global Forum på Svenska Mässan. Boken tar upp den globala vattensituationen ur många olika perspektiv.

– Ungdomarna har skrivit om bristen på friskt dricksvatten, turismens inverkan på vatten, biologisk mångfald i havet och överutnyttjande av fiskbestånden, så boken spänner över ett mycket brett fält, säger Åke Magnusson.

Totalt har elever i 15 gymnasieskolor och två folkhögskolor i Västsverige samt elever i Kapstaden i Sydafrika, Kisumu i Kenya och Bangalore i Indien deltagit i skrivandet. Cirka 75 uppsatser har lämnats in och de ska nu redigeras så att boken är klar för utgivning i februari.

– Vi räknar med att trycka 5.000–6.000 exemplar som ska skickas ut till riksdagsledamöter, region- och kommunpolitiker och andra beslutsfattare, säger Åke Magnusson.
Boken kommer att säljas ute i vanliga bokhandeln också. En liknande bok för några år sedan sålde i cirka 1.000 exemplar.

En brännande aktuell fråga
– Det är den stora skillnaden för eleverna, att de inte bara skriver för läraren som ”rättar och arkiverar”, utan här får de en brännande aktuell fråga att skriva om och resultatet ska faktiskt publiceras, säger Åke Magnusson.

Bokprojektet är en del av Global Forums speciella skolspår. Under måndagens forum på Svenska Mässan genomfördes ett särskilt program på temat hav och vatten. I en paneldiskussion deltog representanter för bland annat Sida, Göteborgs Stad, den nybildade svenska vattenmyndigheten, Västra Götalandsregionen samt Mistra Urban Futures.

Måndagens Global Forum öppnades av utbildningsminister Jan Björklund och OECD:s utbildningschef Barbara Ischinger. Här medverkade också Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström, LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. I panelsamtal och seminarier diskuterades bland annat förutsättningarna för tillväxt och hur konkurrensen mellan städer, regioner och länder om de främsta kompetenserna väntas hårdna i framtiden.