… planeringsledare på stadsledningskontoret. Du jobbar med mänskliga rättigheter och hbtq. Göteborg toppar RFSL:s och Sveriges kommuner och landstings lista över hbtq-vänliga kommuner. Hur känns det?

− Jätteroligt! Det är fantastiskt att se att med politisk vilja och hårt arbete så går det att göra skillnad.

Vad är det som gjort skillnad i Göteborg?
− Det är en bred politisk mobilisering som gjort att vi har kunnat arbeta strategiskt med de här frågorna. Fram till slutet av 1990-talet hade Göteborg rykte om sig att vara en bögknackarstad och det var svårare att leva här som hbtq-person än vad det var i Stockholm eller Malmö. Nu har vi vänt ett dåligt utgångsläge till att komma som nummer ett i den här undersökningen.

Vad har ni gjort mer konkret?
− Vi har bland annat tagit fram rapporter, inrättat ett hbtq-råd, samarbetat med fackförbunden med utbildningar och inlett en samverkan med hbtq-samhället. Det är inte bara staden som har arbetat med de här frågorna, utan även andra, som West Pride, har spelat en viktig roll. Det visar att det går att förändra när många strävar åt samma håll.

Vad händer nu?
− Vi har just tagit fram en tredje rapport som visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Nu måste det här arbetet bli en del av den ordinarie verksamheten och inte bara drivas som projekt eller av eldsjälar. Bland annat finns mycket att göra när det gäller hbtq-personers våldsutsatthet och inom området hbtq och heder. Där krävs fler satsningar från stadens sida.