… projektledare på Higab. Du håller i ombyggnaden av Rådhuset på Gustaf Adolfs torg, som ska bli högkvarter för stadens ledande politiker och tjänstemän. Hur går det?

– Det går bra! Nu pågår arbeten på fasaderna runtom hela Rådhuset och taket är nästan klart. Invändigt jobbar vi med anpassningar till det nya utseendet och med elarbeten.

Ska ni plocka ner det stora skyddstaket redan?
– Ja, vi har gjort färdigt de arbeten som var känsliga för väder och vind.

Hur länge har det suttit uppe?
– Cirka tre månader.

Vad är det för jobb ni har gjort under taket?
– Vi har rivit de gamla ytter- och innertaken och byggt nya på Asplunds tillbyggnad.

Varför?
– Det var ändå dags att göra underhåll på yttertaket och dessutom behövde det få en bättre isolering.

Vad händer härnäst?
– Vi fortsätter att laga och måla fasaderna och renovera och måla fönstren. Invändigt fortsätter arbetena i alla rum, vi ska lägga nya golv, laga och måla väggar och mycket annat. Och en hel del nya installationer ska in i huset, till exempel fjärrkyla och sprinkler.

Men det är väl extra varsamhet som gäller när ni ska bygga om arkitekten Gunnar Asplunds legendariska tillbyggnad?
– Ja, de få ändringar vi behöver göra i stora hallen sker med största varsamhet och i samråd med länsstyrelsen och stadsbyggnadskontoret. Snart ska träkonservatorer börja se över alla träytor i Asplund-delen, de ska tvättas och lagas.

– Och så ska stenkonservatorer arbeta med det som kallas alpan-marmor, den blågrönskimrande massan som omsluter stålpelare och undersidan av stora trappan.

När är allt klart?
– Det ska vara inflyttat och klart vid årsskiftet.

Håller budgeten på 120 miljoner kronor?
– Ja, den håller i dagsläget.

40B2.jpg