… projektledare i Västra Göteborg. Just nu växer en ny mötesplats upp vid Kastanjeallén i Tynnered. När kommer huset att vara klart för invigning?

– Vi hoppas det kan bli i slutet av september eller i början av oktober. Grunden är lagd, men det återstår förstås mycket. Inte minst med elektricitet, inredning och sånt.

När hörde du talas om tanken på mötesplatsen första gången?
– Det var för ett och ett halvt år sedan. Då kände jag bara: Yes – där satt den! Som socialarbetare var det här ju något man bara kunde drömma om. Och så blir det ett helt nytt och fräscht hus – inte en gammal ombyggd barack!

Vad ska hända i huset?
– Det ska vara en mötesplats för de boende här i området. Jag håller just på att knyta kontakter och har bland annat träffat studieförbund, folkhögskolor och representanter för föreningarna här i Tynnered. Jag tror mycket på folkbildning och socialt arbete på gräsrotsnivå. Inte minst kommer huset att fungera som en länk mellan det civila och det offentliga.

Varför en mötesplats just nu?
– Vi hoppas är att huset kan bidra till att öka tryggheten i området. Det vore väldigt bra om fler vuxna syntes ute om kvällarna. Man kan också se huset som en fortsättning på satsningen på näridrottsplatser. De har betytt mycket, och folk tar verkligen hand om dem.

Hur stort blir huset?
– Det kommer att bli 200 kvadratmeter och rymma någon stans mellan 50 och 70 personer. Och det bästa av allt är att det ligger på Kastanjeallén – mitt i smeten där folk rör sig!

Vad ska huset heta då?
– Det har vi inte bestämt än, men jag tar väldigt gärna emot förslag.

Och alla i Tynnered vet vad som är på gång?
– I helgen, när vi firade Tynneredsdagen för 33.e året, delade jag ut informationsblad och berättade om mötesplatsen så nu börjar det nog bli känt. Och alla som går förbi kan ju se att det är något på gång.