...stadsdirektör. Du har idag gått ut i en debattartikel i Göteborgs-Posten som svar på medierapporteringen om Göteborgs Stad de senaste veckorna - att staden har dålig koll på skattebetalarnas pengar och inte har gjort något för att skärpa kontrollen. Varför valde du att gå ut i GP?

– Jag tyckte det var viktigt att som stadsdirektör berätta hur jag uppfattar situationen. Många medarbetare känner sig kränkta och besvikna och jag vill stå upp för det goda arbete som görs. Jag ville också vara tydlig med att vi har gjort mycket för att förbättra våra rutiner och kontroller och vi har jobbat och fortsätter jobba med våra värdegrundsfrågor.

– Och jag vill också slå fast att det måste vara tillåtet ibland att göra fel. Till en viss gräns. Men vi kan aldrig acceptera grov omdömeslöshet och lagstridiga handlingar.

Har du fått några reaktioner på artikeln?
– Jag har fått ett antal reaktioner idag och i de flesta fall är de väldigt positiva, I något fall har jag fått frågan om man kan bli av med jobbet om man lämnar in ett felaktigt kvitto. Men det är ju inte kvittot i sig det handlar om utan att det handlar om bristande omdöme, till exempel kring att möta media och svara på frågor enligt stadens informationspolicy. Kraven på oss höga tjänstemän är högre än på övriga medarbetare.