... behandlare på kriscentrum för män Ni har haft besök av fem professorer från universitet i Japan. Hur kom det sig?

– De är med i en forskarförening som arbetar med frågor om män och maskulinitet och hade sökt anslag för att komma hit och studera hur vi jobbar. En av dem, Haruhiko Oyama, har varit forskare vid Göteborgs universitet 2007 till 2008.

Vad berättade ni?
– Vi försökte ge en allsidig beskrivning av helheten och hur vi jobbar med våld i nära relationer. Vi berättade även om vår trettioåriga historia, och om rötterna i feminismen och folkhälsotanken.

Var det något speciellt som väckte deras intresse?
– Ja, bland annat att vi lyckas så väl med att nå män från andra kulturer. De var också väldigt intresserade av statistiska mått – vilka vi når och hur fördelningen är mellan olika problem.

Vad är ni mest stolta över?
– Det är nog att vi når många tidigt. Det är lite mer än fyrahundra män som kommer hit varje år.

– Vi vill att det ska vara enkelt att komma hit, innan våldet blir för stort och innan det blir för destruktiva relationer. Det kan till exempel handla om att komma och prata igenom en skilsmässa i lugn och ro. Att prata om vad som är bra för barnen och hitta ett sätt så att båda föräldrarna kan träffa dem.

Vilka kan komma till er?
– Du är välkommen om du har problem i en nära relation, eller för att få stöd före, under och efter en separation. Det kan också vara om du har svårigheter med att kontrollera starka känslor, har hotat eller varit våldsam. Men alla är inte våldsamma som går här.

5064_3.jpg

Tolken Máté Sall Vesselényi tolk, Göteborgs universitet, ChristinaSvensson, kris- och relationsenheten, Takao Otsuka, Bukkyo univ, Chie Nakazawa, fristående forskare från Norrköping, Anders Danell, Utväg Män, prof Haruhiko Oyama, Shikoku Gakuin univ, Carl-Johan Collin, Prof Futoshi Taga, Kansai univ och prof Kimio Ito, Kyoto univ. Foto: Carl Cassegård