… geodata-strateg på stadsbyggnadskontoret. Du är precis hemkommen från en workshop i Bryssel och deltar både i en jubileumskonferens för GIS Väst och internationella GIS-dagen nästa vecka. Vad är GIS?

– GIS står för geografiskt informationssystem och är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera information som på något vis kan knytas till en geografisk plats. Ett exempel är statistik om människor som bor i ett visst område.

Vad gör en geodata-strateg?
– Jag försöker bidra till att Göteborgs Stad i större uträckning arbetar med geografisk information och den teknik som finns. GIS är ett smart verktyg som kan användas till bland annat integrationsarbete.

– Genom att få en bild av vilka som bor var, kan vi bättre förstå problematiken och jobba med den. Visualisering är ett annat område. Genom att skapa bilder kan vi kommunicera till exempel stadsplaneringsprojekt och göra göteborgarna mer delaktiga.

Vad gjorde du i Bryssel?
– Tillsammans med stadsledningskontoret deltog jag i en workshop arrangerad av Göteborgs Stad tillsammans med Ale kommun. Deltagare var bland annat parlamentariker, politiker och tjänstemän från olika länder inom EU. Syftet var att hitta nya samarbetspartners inom digitaliseringsområden som Smart cities och öppen data.

Vad är Smart cities?
– Smart cities handlar delvis om att skapa en öppen stad där information är lättillgänglig. Det kan vara sensorer som samlar in data om trafikflödet som sedan ligger till grund för hur trafiken kan styras. Öppen data är information som görs tillgänglig och läsbar för alla.

Berätta mer om GIS Väst:s jubileumskonferens nu på tisdag!
– GIS-väst är en regional förening med medlemsorganisationer som arbetar med geografiska informationssystem. I år firar föreningen 25-års jubileum med en konferens på Stora teatern. Temat är den hållbara staden och vi kommer bland annat att prata om hur vi planerar en framtida stad för autonoma fordon.

Dagen efter deltar du i internationella GIS-dagen. Vad ska du prata om då?
– Det är Göteborgs Stad som arrangerar ett seminarium på Stadsbiblioteket med goda exempel på GIS. Jag ska tillsammans med Christina Persson, som är bibliotekschef, berätta om hur vi arbetat för att analysera och lokalisera bästa platserna för bibliotek samt vår medborgarapp Min Stad som gör det möjligt att lätt dela med sig av sina synpunkter om stadsplanering.