… elev på Jensens gymnasium. Du sitter i styrelsen för Ungdomsforum i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. I förra veckan var du på en internationell konferens i Stockholm. Vad handlade konferensen om?

– Det var en konferens, eller snarare workshop, om fattigdom och social uteslutning i Europa.

Vilka var det som ordnade det?
– Ett forskningscentrum som heter Nordregio och som jobbar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Konferensen var på Nordregios kontor i Stockholm, ute på Skeppsholmen.

Så du hade med dig anställda från stadsdelsförvaltningen?
– Nej, jag åkte upp till Stockholm själv.

I programmet står det att syftet var att diskutera ”the main conceptual, methodological and empirical findings from TiPSE, The territorial dimension of poverty and social exclusion in Europe, and their relevance from a European and Nordic perspective”. Var inte det svårt att prata om på engelska?
– Jo, det var rätt svårt. De flesta som var med var ju forskare och professorer som hållit på med det här länge. Men jag förstod det mesta och tror att jag lyckades göra mig förstådd.

Vad pratade du om?
– Jag satt med i en panel där jag fick berätta om hur vi jobbar i Göteborg med de här frågorna. Jag har varit med i Västra Göteborgs Ungdomsforum sedan 2012. Jag förklarade hur Ungdomsforum fungerar och de som var med på konferensen, runt 25 – 30 personer, fick ställa frågor och jag svarade.

Vad är Ungdomsforum?
– Det startade efter sammanslagningen av Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg till Västra Göteborg i januari 2011. Ungdomsforum är ett sätt för att unga ska kunna ha möjlighet att påverka och ha inflytande i samhället, och i deras vardagliga liv.

Vad gör ni i rådet?
– Där har man möjligheten att göra nästan vad som helst. En del ungdomar vill väldigt gärna ha en skatepark i Västra Göteborg och har jobbat med den frågan ganska länge. Och nu har det bildats en skategrupp och stadsdelen har anställt en projektledare, så det ser bra ut.

– Här finns stora möjligheter att få göra nästan vad som helst, det som ungdomarna önskar sig.

– I höst har vi bland annat arrangerat schack, hip hop-battle och datorbygge. Och vi har ordnat arrangerat demokratidagar med ett par hundra ungdomar och beslutsfattare.

Du verkar vara en engagerad person. Sitter du med i i Göteborgs Ungdomsfullmäktige också?
– Nej, men jag har varit med tidigare. Nu går jag på Jensen-gymnasiet. Jag läser samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap.

Vad skulle du vilja arbeta med?
– Först och främst skulle jag vilja hålla på med politik, för det är en så stor del av dagens samhälle. Men jag hoppas att jag kan ta en högskoleexamen, kanske bli jurist.