... utvecklingsledare på social resursförvaltning. Du jobbar för sexuell hälsa och hivprevention, inom bland annat World aids day-nätverket. Vad gör ni inför Världsaidsdagen på söndag den 1 december?

– Vi i WAD-nätverket har gjort en kampanj som går på spårvagnarna och delas på Facebook. Och så har vi gjort ett kalendarium över allt som händer i regionen som finns på vileverallamedhiv.se.

Kan du ge några exempel på vad som händer?
– Det kommer vara en gudstjänst i Domkyrkan på söndag. Och så lanserar RFSL Göteborg en hivpreventionskampanj.

Vad är den viktigaste frågan för personer som lever med hiv?
– De flesta som lever med hiv idag tar 1-2 tabletter varje dag men lever aktiva och rika liv. Många upplever snarare att det största problemet är alla fördomar som fortfarande finns. Undersökningen Hiv i Sverige visar till exempel att en fjärdedel tror att hiv kan överföras via insektsbett.

Hur smittsamt är hiv då?
– Om man nyss har fått hiv överfört så är det ganska smittsamt. Men om man däremot har en fungerande medicinering är virusnivåerna i blodet omätbara. Smittskyddsinstitutet har just gått ut med en rapport baserad på forskning om att smittorisken är minimal.

– Slutsatsen av det är ganska spännande – då kan man konstatera att det är större risk att ha oskyddat sex med någon som inte själv vet om sin hiv-status, jämfört med någon som vet att den lever med hiv och har en fungerande medicinering.