… samordnare för hållbarhetsfrågor. Hur jobbar Göteborgs Stad med att ställa krav på goda arbetsvillkor i sina stora upphandlingar?

– Detta är en viktig fråga för staden som vi arbetar aktivt med. Vi vill ha seriösa leverantörer som bidrar till en hållbar utveckling – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det ska vara leverantörer som tar sitt ansvar för att både de som jobbar för företagen och göteborgarna ska känna att skattepengarna används på ett bra sätt.

– Och vi ligger ganska långt fram, det är inte så många andra offentliga verksamheter som gjort det här förut så därför sitter vi med i en referensgrupp hos Konkurrensverket. Man ser nationellt att de här kraven kommer att få genomslag framförallt inom bygg- och städbranschen.

Vad gör ni just nu?
– Vi har jobbat sedan i somras med att ta fram krav i en upphandling av flytt-, transport- och magasineringstjänster och i Färdtjänstens stora upphandling. Nu testar vi om vi kan skriva så här i våra upphandlingsunderlag. En upphandling kan ju alltid överklagas så för att se hur det fungerar så vi börjar med de här två.

Vad säger lagen om såna här krav?
– Vi får enligt EU:s lagstiftning inte kräva att leverantörerna ska ha kollektivavtal men vi kan plockar ut delar ur avtalen och kräva att arbetsgivarna ska följa dem. Därför har vi tittat på det lagliga utrymme som finns, och vilka möjligheter LOU (lagen om offentlig upphandling) och EU:s så kallade utstationeringsdirektiv ger. Vi har också gått in i Transportfackets kollektivavtal och plockat ut de kriterier som går att ställa krav på.

Vilka delar kan det vara?
– Det handlar om löner, semester- och övertidsersättningar, ja allt som hänger ihop med lönen. Vi har också hänvisat till semesterlagen, föräldraledigheter, arbetsmiljö och en hel rad av arbetsmiljöverkets föreskrifter och arbetstidslagen.

Så hur ska ni följa upp att kraven verkligen efterlevs?
– Detta är en helt ny typ av kravställningar som kräver nya sätt att jobba med uppföljning. Just nu testar vi två varianter. Färdtjänsten här i Göteborg och Malmö Stad kommer att ta in de fackliga organisationerna medan vi här på Upphandlingsbolaget kommer att anlita en extern konsult som gör uppföljningen, sen får vi utvärdera och utifrån resultaten bestämma hur vi ska arbeta vidare.