…utvecklingsledare på Kunskapskällar’n.

– Vi vet att den största gruppen som förser våra ungdomar med alkohol är unga vuxna, som själva drack alkohol tidigt. Vi vill försöka påverka dem med information och kunskap för att få dem att fatta ett annat beslut. Can, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, står för kampanjen nationellt. Vi försöker vara en länk för att hjälpa till lokalt.

Vad är det ni vill få fram?
– Att man har ett ansvar som vuxen. Vi vet att ju tidigare man gör alkoholdebut, desto större är risken att man utvecklar ett alkoholberoende senare i livet. Det handlar också om att undvika alkoholskador i form av att man gör dumma saker på fyllan, som att till exempel ha oönskat eller oskyddat sex, eller göra sönder saker.

Hur ser alkoholkonsumtionen ut bland unga?
– Jämfört med hur det har sett ut tidigare är det en väldigt positiv bild. På 1970-talet var det ungefär 90 procent av alla i nian som någon gång hade druckit alkohol, idag är det mindre än 50 procent. Det är också en stor andel av ungdomarna idag som säger nej till alkohol.

Hur sprider ni kampanjen?
– Vi vet att målgruppen unga vuxna är svår att nå. Så vi försöker sprida kampanjen i sammanhang där vi möter människor som möter människor. Jag sprider bland annat information till skolor och i våra olika samverkansgrupper, så att de kan sprida det vidare till målgruppen.