samordnare för tobaksprevention vid social resursförvaltning. Varför vill du stoppa tobaksreklamen?

– För att tobaksbolagen ofta vänder sig till unga och försöker locka in dem i ett livslångt beroende. Människor som röker livet igenom börjar sällan efter 18 års ålder, snarare när de är 13. Av dem som fortsätter röka upp i gymnasieåldern, fastnar minst 40 procent i ett livslångt beroende.

Men är reklamen så viktig för ungdomar, de går väl mest på vad kompisarna gör?
– Både och. Ungdomar påverkar varandra så mycket att man kan säga att rökningen är epidemisk: Om många i en skola eller ett gäng röker, är risken stor att andra följer efter – om man inte har ett bra förebyggande arbete.

– Men marknadsföringen är minst lika viktig. Inte bara själva reklamen utan de attraktiva förpackningarna, att cigaretterna smaksätts för att smaka som godis och smygmarknadsföring i form av elektroniska cigaretter, till exempel.

– Dessutom är tobaksbolagen aktiva på sociala medier, festivaler och andra ställen där unga samlas. Allt är väldigt varumärkesanpassat och inriktat på att ungdomar ska fastna.

I Australien har man väl förbjudit lockande tobakspaket?
– Ja, den lagen infördes i vintras och går ut på att paketen ska vara helt neutrala, med stora varningsbilder på skador som tobak orsakar.

Borde Sverige införa nåt liknande?
– Ja, jag tror att man ska gå den vägen. Om man jämför med andra legala och illegala substanser vi jobbar emot är det faktiskt tobak som dödar flest människor.

Idag fredag är det WHO:s årliga ”No Tobacco Day”. Är det inte dags för fler tobaksfria dagar?
– Jo, jag tycker att vi kan sikta på ett tobaksfritt Sverige till år 2025.

Helt fritt från tobak!?
– Ja, flera andra länder har redan satt ett årtal för att fasa ut tobaken, ett stoppdatum. Nya Zeeland har bestämt sig för just 2025, medan Skottland siktar på 2034 och Finland på 2040.

Och du tror att Sverige kan klara det till 2025?
– Ja. Och flera yrkesföreningar mot tobak tror också det. I Sverige har rökningen legat ganska lågt, internationellt sett. Men nu är siffrorna på väg upp i vissa ungdomsgrupper och det är oroande, inte minst för att det finns en koppling mellan tobak och cannabis, som blir allt vanligare bland ungdomar.