...teamledare för Bostad först i Göteborg. Ni är en av tre Bostad först-verksamheter i Sverige som lyfts fram i en kommande skrift från Sveriges kommuner och landsting. Berätta mer!

– SKL håller på att ta fram en skrift som ska inspirera kommuner som vill börja arbeta enligt Bostad först. Tre städer, Örebro, Helsingborg och Göteborg, berättar mer om hur vi arbetar och vad modellen betyder för personerna.

Varför är just Bostad först i Göteborg med i skriften?
– För att vi arbetar metodtroget likt ursprungsmetoden för Bostad först: vi har ett professionellt team som hela tiden finns där för att stötta och vi ställer inga andra krav än hyreslagen. Det finns till exempel inga krav på nykterhet. Man ska sköta sin lägenhet, betala sin hyra och inte störa grannarna. Precis som alla andra hyresgäster.

Hur går arbetet i Göteborg?
– Vi startade våren 2013. Hittills har tolv personer fått bostad och ytterligare åtta är på väg in. Intresset är stort och vi har fått in jättemånga intresseanmälningar, så vi hoppas att vi ska få tillgång till fler lägenheter snart.

Hur upplever personerna att Bostad först fungerar för dem?
– Att det är jätteviktigt att ha en egen dörr att stänga om sig och att själv få bestämma om vilket stöd de vill ha. De säger själva att de blir mer motiverade att förändra sin situation när de får ta större ansvar och när stödet sker på deras villkor. Och det märker vi också; bara två personer har fått lämna sina bostäder. Vi arbetar fortfarande aktivt med dem och tanken är att de ska erbjudas andra lägenheter så snart de känner sig redo för det igen.