… samordnare för narkotikafrågor vid social resursförvaltning. Du har haft huvudansvaret för en internationell konferens mot narkotika som nyss avslutades i Göteborg. Vad handlade den om?

− Konferensen ”Preventing Drug Abuse – A bridge between continents” hade tre huvudteman. Det första var hur man kan jobba förebyggande, det andra social inkludering, alltså hur man tar hand om personer som till exempel kommer ut från ett narkotikarelaterat fängelsestraff, och till sist ungdomars alkohol- och drogmissbruk.

Berätta mer om konferensen!
− Det var ett 60-tal deltagare från tolv olika länder i Europa och Syd- och Nordamerika. Sedan 2007 är Göteborg med i ett nätverk där städer från både Europa och Latin- och Sydamerika ingår och vi har tidigare genomfört projekt ihop. Den här konferensen var startskottet för ett nytt samarbete, där vi kan fortsätta att samverka inom missbruksområdet.

Vad är poängen med att samarbeta internationellt?
− Att vi kan lära av varandra och utbyta erfarenheter. Vi i Sverige ligger bra till på det här området och har mycket att lära ut, men samtidigt har vi mer att lära av andra länder än vad vi kanske tror. Till exempel när det gäller förebyggandearbete och vårdinsatser finns mycket att hämta.

När det gäller det tredje temat, alkohol och droger bland unga, hur är läget i Göteborg?
− Andelen alkoholkonsumenter bland ungdomarna minskar för varje år som går, även om det finns en liten kategori som dricker väldigt mycket. På narkotikaområdet ser vi en liten uppgång, som främst handlar om en allt mer liberal attityd gentemot cannabis.

Hur ser det ut om man jämför med övriga Europa?
− Då klarar Sverige sig bra. Här är det runt 8-9 procent av ungdomarna i nionde klass som någon gång har provat narkotika, medan det i vissa europeiska länder är så höga siffror som nära 50 procent. Värst är det i bland andra Tjeckien, Frankrike, Monaco och Storbritannien.