...på Göteborg & Co. Du är projektledare för 400-årsjubileet år 2021. Hur känns det nu, när både kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänt ert förslag till arbetsplan?

– Det känns bra. En tydlig bekräftelse på att allt jobb som många lagt ner har fallit i god jord. Politikerna har ställt sig bakom visionen, mål, våra tre teman – Nära vatten, Bygga broar och Öppna rum – och att arbetsplanen blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet framåt.

Så vad händer nu?
– Vi har fått ett nytt uppdrag att vidareutveckla och konkretisera: Vad kan börja, när kan det ske och hur kan det bli möjligt? Vad, när och hur, alltså!

Och när är ni klara med det?
– Vi räknar med februari-mars nästa år, så att det kan stämmas av mot budgetarbetet. Vi ska också koordinera med mycket annat som planeras i staden, till exempel Västsvenska paketet och Centrala Älvstaden.

Ska ni gallra bland de 15 projekten eller ska allihop konkretiseras?
– Ambitionen är att titta på helheten igen med den tidslinje som föreslagits. Och ändå göra en prioritering: ”Det här kan startas 2013, och det här 2014!” Så att vi får en konkret tidplan, som sedan ska revideras årligen.

– Redan nu kan vi alla vara med och lyfta in 2021-idéer i sånt som är på gång, till exempel att bygga en stad med mer plats för människor nära vattnet, i stället för att ha parkeringar där. Andra symbolprojekt, till exempel att levandegöra Stora Hamnkanalen, kräver en stor utredning. Där har en grupp redan startat och arbetar fram underlag för nästa steg.

Hur många jobbar med 2021-planerna nu?
– Göteborg & Co tar sikte på 2021 i vår verksamhet men just nu är vi två som fokuserar på det nya uppdraget. Tidigare hade vi sju arbetsgrupper med 140 personer och fick idéer från tusentals göteborgare.

– Så stort kommer vi inte att kunna jobba under hösten, men förhoppningsvis framöver: Vi vill gärna fortsätta med den öppna process vi haft hittills. Och då krävs det en stark och tydlig organisation för att kunna bjuda in allmänheten igen.

Vad händer med de 1.680 idéerna från allmänheten, förutom att de blivit en bok?
– De är fortfarande med. Allt som kom in, från arbetsgrupperna och från göteborgarna, ligger som grund för våra förslag.