…vid social resursförvaltning. Du är projektledare för Migration och arbete på enheten för samhällsorientering. Den här veckan ska du till Bryssel och Göteborgs Stads kontor, för att delta i ett frukostseminarium om migranter och deras möjligheter att få jobb. Vad är det ni ska presentera?

– I år ska vi på enheten för samhällsorientering göra en förstudie till EU-projektet Migration och arbete. Vårt uppdrag är att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter det finns för migranter som bor i Göteborg att genom så kallad cirkulär migration kunna öka självförsörjningsgraden. Cirkulär migration innebär att en person passerat en gräns minst två gånger för att arbeta, studera eller av annan anledning bo utomlands i minst ett år.

Vad ligger bakom det här projektet?
– Varannan arbetslös person i Göteborg är född utomlands. Ibland kan personer som kommer till Sverige inte arbeta med det som de är utbildade till, som till exempel jurister. Vi vill undersöka om det är något Göteborgs Stad kan göra för att fler migranter ska kunna få arbete, antingen i sitt hemland eller i Göteborg, med till exempel handel till sitt hemland.

– Det är flera migranter som åker tillbaka till hemlandet för att arbeta under en tid, för att till exempel starta och driva företag. Det är cirkulära migranter som ser omvärlden som en potentiell arbetsmarknad där de kan skaffa yrkeserfarenhet och komplettera studier. De söker jobb där det finns jobb istället för att vara arbetslösa i Sverige.

Hur kommer ni genomföra förstudien?
– Vi ska göra intervjuer med 100 migranter i Göteborg för att undersöka vilken inställning de har till arbete i sina forna hemländer. Vi kommer även att göra studieresor i Somalia, irakiska Kurdistan, Bosnien och Kosovo.

Vilka är ni som åker till Bryssel?
– Vi är fyra personer från social resursförvaltning som först ska ner till Göteborgs Stads kontor i Bryssel. Vi ska också besöka andra organisationer och institutioner i Belgien samt Holland för att presentera vårt arbete.