...stadsdelsdirektör för Västra Hisingen. Vad händer på stadsdelsfrukosten på onsdag 6 november?

– Vi från stadsdelen kommer informera om vad vi har gjort med alla de synpunkter och förslag som kom in när vi hade ett dialogmöte om oro och trygghet i Biskopsgården.

– Dels kommer vi beskriva vad vi har gjort sedan tidigare, för ibland får vi inte ut det vi har gjort. Och så ska vi beskriva vad vi har gjort ytterligare sedan de här händelserna.

Och vad gör ni?
– Vi utökar arbetet med det vi kallar för stadsdelsvärdar. Och så öppnar vi fler träffpunkter. Vi tänkte använda Sjumilahallen, en idrottshall som också har en massa andra lokaler i sig. Där ska vi bland annat försöka skapa ett café som kan vara öppet permanent.

Bjuder ni på frukost på mötet?
– Ja det gör vi. Man får macka och en kopp kaffe och jag tror att det finns frukt också.

Vilka hoppas ni kommer?
– Vi hoppas att de som brukar komma kommer, och gärna fler. De som brukar komma är personer som har mycket kontakter utåt i stadsdelen, så de brukar hjälpa till att sprida vidare.

Blir det fler gånger?
Ja, vi har frukostmöten första onsdagen i varje månad, men temat brukar variera. Det är ganska informellt, man pratar om det som någon vill informera om. Ibland är det vi från stadsdelen som informerar, ibland kommer det från en förening eller ett samfund.

Varför har ni den här typen av möten?
– Vi försöker hitta kanaler utöver de vanliga för att kommunicera med de boende här i stadsdelen. Då är det här ett sätt.