… landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret. Den 27-28 mars träffas den nordiska delen av FN-samarbetet Making Cities Resilient i Göteborg. Vad ska ni prata om?

− Samarbetet handlar om hur samhällen återhämtar sig efter en kris. Nu i Göteborg är det fokus på översvämningar. Vi ska prata om vad som händer i de olika städerna och vilka erfarenheter man har. Från Göteborgs Stads sida ska vi prata om det vi håller på med här.

Vad kommer ni att berätta om då?
− Bland annat vårt arbete med portar och pumpar på de platser där vattendragen mynnar ut i Göta älv. Vi kommer också att visa hur långt vi kommit med det vi kallar för hydromodellen, som samlar datauppgifter från havet, älven, vattendrag, markytan och rörsystemet under mark och sedan ser vad som händer vid olika scenarier som högvatten från havet, skyfall och höga flöden i åarna.

Vilka deltar i mötet?
− Några är från andra svenska städer som också är med i Making Cities Resilient, som Karlstad, Arvika, Jönköping, Malmö och Vellinge kommun, men det kommer även deltagare från länsstyrelser och Boverket samt Köpenhamn och Oslo. Allt som allt kommer 22 stycken.

Vad har FN-samarbetet lett fram till hittills?
− En ökad medvetenhet om de här frågorna. Sedan har ju själva nätverket vuxit. När Göteborg skrev på var det som nummer 400, men nu är det flera tusen städer som är med i nätverket.

Vilka är de största utmaningarna vi står inför?
− I Europa och även globalt handlar mycket om översvämningar. Om man tittar på de stora städerna, var de ligger rent geografiskt, så ligger de i flodmynningar vid havet. Vid klimatförändringar med stigande vattennivåer är det många som behöver se om sina hus. Andra utmaningar är livsmedelförsörjningen och energifrågorna.