Testa din verksamhet i #delakajen. Har du en verksamhet som går ut på att hyra, dela, byta, låna eller ge? Eller är du sugen på att starta en? Då finns möjlighet att testa den i området Masthuggskajen under 2020. Ansökan öppnade från 1 oktober.

Masthuggskajen – området mellan Långgatorna, älven, Stigbergsbacken och Järntorget – står inför en stor omvandling. Här ska det byggas 1300 bostäder och 5000–6000 arbetsplatser, och stadsutvecklingen i området har höga ambitioner när det gäller hållbarhet. Ett exempel är satsningen på delningsekonomi.

– I området finns redan i dag flera initiativ och verksamheter som bygger på delningsekonomi, bland annat cykelkök, solidariskt kylskåp, uthyrning av verktyg och byteshylla. Och det finns plats för fler. Nu vill vi utöka det erbjudandet, säger Oskar Henriksson projektledare på Älvstranden utveckling.

 Ska hålla över tid
Han är ansvarig för satsningen #delakajen som ger den som har en idé eller redan existerande delningsverksamhet en möjlighet att testa om den funkar och håller över tid. Målet är att hitta verksamheter som bär sig och som kommer att leva kvar i området.

Det man erbjuds i #delakajen är en plats att vara på, en lokal eller en yta och inte minst ett sammanhang. Verksamheten blir del av ett nätverk tillsammans med andra delningstjänster och får också möjlighet att ta del av erfarenheter och forskning på området. Det ger också en möjlighet att synas och marknadsföra sig.

– Vi vill bygga ett nav för delningsekonomi och hållbar konsumtion. Genom efterlysningen #delakajen hoppas vi hitta fler som vill satsa långsiktigt på en verksamhet som bygger på att hyra, dela, låna, byta istället för ägande, säger Oskar Henriksson.

Vill ha en bra och attraktiv mix
Målet är att under 2020 testa minst fyra verksamheter, och de kan vara privata, offentliga eller ideella.

– Alla som vill kan söka om att vara med. Vi vill ha en bra mix av verksamheter som ger ett bra utbud och som bidrar till att Masthuggskajen blir en attraktiv plats säger, Oskar Henriksson.

Älvstranden Utvecklings försök på Masthuggskajen är en del av Sharing City Göteborg, som i sin tur är en del av det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Sharing City Göteborg stöttar många olika initiativ, berättar Tove Lund som är samordnare för verksamheten. Till exempel webbplatsen Smarta Kartan, där man kan hitta olika delningsverksamheter, och Leksaksbiblioteket där man kan låna i stället för att köpa nya leksaker som ändå riskerar att snart samla damm i barnkammaren.

– Det kan också handla om att dela på ytor – på ett kontor, eller genom en gård som på dagen är en förskolegård och på kvällen en innergård för de boende i området, säger Tove Lund.

Ett mer hållbart Göteborg
Målet är att bidra till ett mer hållbart Göteborg, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

– I dag lever vi som om vi hade fyra jordklot vilket inte är hållbart. För att nå en hållbar nivå försöker vi hitta lösningar för hur vi kan få tillgång till saker utan att äga dem. Det handlar om resurseffektivitet, men också sociala värden eftersom delningsekonomi ofta leder till att människor börjar prata med varandra, vilket skapar möten och tillit. Därför tycker jag Sharing City Göteborg är en viktig satsning i en segregerad stad som Göteborg, säger hon.