Mellanrum, en ny seminarieserie om stadsutveckling, startar på Göteborgs Stadsmuseum den 12 november. "Vi hoppas att serien kan bidra till ett nytt samtal om den hållbara staden", säger Lars Lilled, utvecklingschef för S2020, en av seriens arrangörer.

S2020 är ett nytt kommunalt uppdrag som har till uppgift att föra upp den sociala dimensionen till samma nivå som den ekonomiska och ekonomiska i stadsplanering. S:et står för socialt hållbar utveckling.

”I första hand ett rum för kunskap”

– Det räcker inte att fokusera på ekologi och ekonomi när stadens framtid planeras. För en hållbar utveckling krävs en balans mellan de tre dimensionerna. Det är en insikt som seminarierna på Stadsmuseet förhoppningsvis kan fördjupa, fortsätter Lars Lilled.

Seminarieserien har fått namnet Mellanrum.

– Tanken är att Mellanrum i första hand ska vara ett rum för kunskap och eftertanke, inte ett debattforum. Men visst kan det bli aktuellt att publiken ställer frågor och samtalar med föreläsarna. Och givetvis kan det bli så att seminarierna skapar debatt eller påverkar det offentliga samtalet om hur vår stad ska se ut, säger Lars Lilled.

Förutom S2020 står Stadsmuseet, Chalmers och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) bakom arrangemanget.

”Bra att museet inte bara vårdar minnen”

Stadsmuseet fortsätter därmed på den inslagna banan som arena för debatten om stadsutveckling. I våras var massor av människor på plats just på Stadsmuseet för att lyssna när journalisten Mark Isitt, kommunalrådet Anneli Hulthén och stadsbyggnadsdirektören Lars Ivarsson debatterade kring begreppet Den goda staden.

Men Karl Arvidsson, enhetschef på stadsmuseet, påminner om att museet redan för ett och halvt år sedan var arena för en annan stadsbyggnadsfråga:

– Det var när medborgargrupperna för planeringen av Norra Älvstranden presenterade sina förslag. Starten på den nya seminarieserien blir ett slags kickoff för museets fortsatta engagemang i frågor om stadens hållbarhet.

– Det känns roligt och angeläget att ha en roll i den debatten, och det är bra att museet inte bara vårdar minnen utan också är med och blickar framåt, fortsätter han..

Professorer från Linköping och Uppsala

Det första seminariet, den 12 november, har temat genus och segregation. Två professorer i kulturgeografi, Tora Friberg vid Linköpings universitet, och Roger Andersson, Uppsala universitet, samtalar om ämnena.

– Vi ser fram emot ett inspirerande möte mellan två auktoriteter som kan ge oss nya insikter, säger Lars Lilled.

Tora Fribergs forskning är bland mycket annat inriktad på transporter ur ett genusperspektiv, medan Roger Andersson studerar boendesegregationens orsaker och följder.

På uppdrag av Göteborgs stad jobbar han för närvarande med att ta fram strategier och metoder för att motverka boendesegregation i kommunen och regionen.

Nästa seminarium i januari

Nästa seminarium i serien är spikat till den 28 januari 2009. Då kommer delar av det tvärvetenskapliga och tvärkonstnärliga projektet Ingrepp till Mellanrum för att berätta om sitt projekt.

I Ingrepp ingår konstnärer, designers, arkitekter, filosofer, sociologer, filmvetare med flera. Från olika utgångspunkter arbetar de med frågor om stadsutveckling i Göteborg.