Bäst på att få folk att må bra. Hälsoteket i Angered får 10.000 kronor för att ha medverkat till en positiv hälsoutveckling bland Göteborgs Stads invånare, brukare och personal. Priset, som på fredagen delades ut för första gången, är en utmärkelse för bästa folkhälsoarbete 2010.

För att lyfta betydelsen av folkhälsoarbetet utlyste Göteborgs Stad förra året ett pris till bästa folkhälsoarbete under 2010. En jury med fem sakkunniga har bedömt tio inkomna nomineringar. Priset ska gå till en person, eller grupp personer, inom Göteborgs stads verksamheter eller samarbetspartners som medverkat till en positiv hälsoutveckling i kommunen.

”Hälsoteket i Angereds fokus på såväl fysisk, psykisk som social hälsa har ökat möjligheterna för befolkningen i området att själv ta ansvar för sin hälsa”, skriver juryn och fortsätter:

”Genom lättillgänglig information om hälsa, uppsökande aktiviteter och av deltagarna omvittnat bra bemötande har hälsoteket visat sig nå olika grupper i ett mångkulturellt samhälle.”

Erbjuder hjälp att sluta röka
Hälsoteket i Angered erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och vägledning: gympa, hjälp att sluta röka, föreläsningar och självhjälpsgrupper.

Priset delades ut på fredagen under konferensen Ett hållbart Göteborg. FaR® för unga, ett samarbete mellan stadsdelarna på Hisingen, idrotts- och föreningsförvaltningen och Primärvården fick juryns hedersomnämnande.