Flest på lördagar. I november monterades nio värmesensorer upp i centrala Göteborg för att göra det möjligt att studera hur, och i vilken omfattning, folk rör sig i innerstaden.Första avstämningen visar att ungefär en halv miljon personrörelser noterats vid räknarna varje decembervecka.

När Innerstaden Göteborg i november 2011 monterade upp nio räknare på strategiska platser i centrala Göteborg var det för att se hur, när och var människor rör sig. Allt för att kunna ge förutsättningar för bättre planering i olika avseenden.

– Att december skulle visa höga siffror kommer knappast som någon överraskning, säger Lisa Dickson-Dolietis som är projektledare på Innerstaden Göteborg.

Flest besökare på Kungsgatan
Lördagar mellan 11.30 och 14.00 är de timmar i veckan när flest människor rört sig i citykärnan. På Kungsgatan har de allra högsta siffrorna noterats.

Vardagarna, måndag till fredag, ser likartade ut, medan söndagen – inte oväntat – innebär betydligt färre personrörelser i stadens centrala kvarter.

På lång sikt, när jämförelser kan göras mellan månader och år, kommer materialet att få stor betydelse för planerare och köpmän.

– Men redan nu i år när det genomförs arbeten på Korsgatan ska det bli intressant att se hur besöksfrekvensen påverkas, säger Lisa Dickson–Dolietis.