Minskad invandring orsaken. Göteborgs befolkning ökade förra året med 3 775 personer – näst mest av alla kommuner i landet. Men befolkningsprognosen framöver känns mer osäker än på länge, enligt Lutz Ewert, analytiker vid stadsledningskontorets grupp för statistik och analys. Ekonomin och andra effekter av den pågående pandemin kommer att påverka utvecklingen.

Varje år vid den här tiden presenterar SCB befolkningssiffror för landets kommuner. Sveriges folkmängd ökar, men takten mattades av under 2020. I Göteborgs Stad har folkmängden ökat – till 583 056 personer – men tillväxten halverades jämfört med 2019.

– Det handlar till stor del om att invandringen minskade. Utvecklingen i Göteborg ser ut som i landet som helhet, säger Lutz Ewert.

Lutz Ewert. analytiker vid stadsledningskontorets grupp för statistik och analys. Foto: Kajsa Sandin

Stockholm har under de senaste 15 åren haft landets största befolkningsökning – men inte i år. Listan toppas i stället av Malmö med en folkökning på 3 783 personer, tätt följt av Göteborg med 3 775 personer.

Färre skaffar barn

För första gången på länge är det framför allt antalet födda som bidrar till befolkningsökningen i Göteborg. Göteborgs Stad registrerar 2 860 fler födda än döda.

– Det som är mer intressant är att benägenheten att skaffa barn fortsätter att sjunka. Nu börjar vi närma oss krisåren på 90-talet när det gäller barnafödandet.

Antalet döda ökade (4 556 personer) i Göteborg. Ökningen jämfört med 2019 är stor. Men 2019 var dödstalen i Göteborg också extremt låga, påpekar Lutz Ewert, som tycker det är bättre att jämföra med genomsnittet 2015–2019 på 4 228 personer.

– Då är överdödligheten 328 personer, det vill säga 7,8 procent. I riket var överdödligheten 7,9 procent.

Äldreboomen kommer

Den pågående pandemin kommer sannolikt att bidra till högre dödstal även i år. Men överdödligheten under pandemin kommer inte att påverka Göteborgs Stads verksamhet och planering på sikt.

– Äldreboomen som väntar oss påverkas inte, den kommer att finnas, säger Lutz Ewert som de kommande veckorna tillsammans med en arbetsgrupp ska analysera SCB:s siffror och göra en ny befolkningsprognos för staden.

Gruppen som ska analysera består av ett brett spektrum av personer inom Göteborgs Stad, och är större än tidigare år. Det finns många faktorer att ta hänsyn till när befolkningsprognosen ska göras, och i dagsläget är det inte helt enkelt att avgöra hur utvecklingen kommer att se ut, påpekar Lutz Ewert.

– Hur kommer ekonomin att se ut efter pandemin? Ekonomin påverkar till exempel vilka som flyttar hit. Vilket behov kommer Göteborg att ha av arbetskraftinvandring? Hur kommer vårt arbetsliv att förändras? Mycket är osäkert. Men samtidigt har vi livsmönster som är stabila och ger upphov till flyttningar: som att vi flyttar hemifrån, träffar någon, flyttar ihop och kanske får barn, flyttar till större bostad och till slut kanske hamnar på ett särskilt boende.

Ökat 13,5 procent på tio år

Mellan 2010 och 2020 hade Göteborg en befolkningsökning på 13,5 procent. Lutz Ewert tror att Göteborg kommer att få en något mer återhållsam befolkningstillväxt de kommande åren för att sedan nå dessa nivåer igen.

För ett år sedan såg det ut som att Göteborg skulle spräcka 600 000-gränsen år 2023.

– Det tar jag tillbaka. Jag skulle säga att vi passerar 600 000 invånare om fyra år.