Mindre stress och bättre självförtroende. Det är två konkreta resultat av EU-projektet Make Your Future som pågår för fullt. I slutet av nästa år sätter man punkt.

Det är halvtid för Make Your Future, ett EU-program mot diskriminering i arbetslivet där även ohälsa kan vara en orsak.

Med anledning av att man nu är mitt i projektet var 17 personer från bland annat Göteborgs stad nyligen i Bremen på en konferens. Där var även deltagare från Storbritannien, Danmark och Tyskland. Från Göteborgs Stad är stadsdelen Biskopsgården, park- och naturförvaltningen och stadskansliet med.

– Det är oerhört intressant att se hur andra jobbar. Även om man inte alltid kan omvandla vad de gör i andra länder till våra förhållanden, föder det en massa tankar, säger Lisbeth Ringdahl, verksamhetschef för området arbetsmarknad på Park- och naturförvaltningen.

Vidgar vyer

Make Your Future har tre målgrupper: arbetsgivare, de som riskerar att slås ut från arbetslivet och de som aldrig kommit in i arbetslivet.

På Park- och naturförvaltningen har man valt att starta en arbetsledarutbildning inom projektet. Där får deltagarna lära sig till exempel konflikthantering och bättre förstå sig själva genom värderingsövningar och därigenom bli bättre arbetsledare. De har även gått på utställningen Gud har 99 namn.

– Det är positivt att arbetsledarna får en chans att vidga sina vyer, det är viktigt att höja sin mångfaldskompetenes eftersom personalen i arbetslagen kommer från många olika kulturer, säger hon.

Kan fördubbla kompetensutveckling

Förutom utbildningen har anställda på Park- och naturförvaltningen även gått på föreläsningar och utställningar.

Lisbeth Ringdahl tycker att projektet Make Your Future ger möjlighet att göra fler aktiviteter än vad man annars hade kunnat ha.

– Vi kan göra mer, fördubbla vår kompetensutveckling genom att vi får lika mycket som vi satsar från EU, säger hon.

I Make Your Future finns partners från hela samhället: från det offentliga och näringslivet till ideella organisationer.

– Det gör att det blir ett annat idéflöde, vilket är positivt. Nu har jag till exempel diskuterat med folk från arbetsförmedlingen och Integrationsverket.

Minskad stress

I stadsdelen Biskopsgården har man haft en serie aktiviteter med goda resultat. Där arbetar Marita Ammon som projektledare för Make Your Future.

– Vi har haft många anställda som gått på ABF-skolan. Deras chefer berättar att deltagarna är mer aktiva på arbetsplatsträffarna nu och att deras självförtroende är bättre, säger hon.

ABF-skolan innebär att personer med liten eller ingen gymnasieutbildning en dag i veckan får lära sig om hur det svenska samhället fungerar.

– Vi har även haft stresshanteringsgrupper med goda resultat. Deltagarna fick ange den självupplevda stressen innan kursen. När vi jämförde efteråt hade upplevd stress minskat med 50 procent, säger Marita Ammon.

3330