Vill ta vara på optimism. Just nu är det ovanligt lugnt i Hammarkullen. Efter en lyckad och familjär Hammarkullefestival bjuder stadsdelsförvaltningen och polisen in till ett öppet möte på torsdagskvällen.

– Det finns en viss optimism i Hammarkullen sedan en tid tillbaka och den vill vi ta vara på, säger Arne Wiik, sektorschef i Angered för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

– Tidigare har Hammarkullen kunnat upplevas som ett otryggt område, med öppen kriminalitet och mopeder som kör runt hur som helst. Men när befolkningen har sagt ifrån att de vill ha ett annat Hammarkullen, är det vår uppgift att lyssna på dem.

Är mötet ett försök att stävja oroligheter liknande dem i Husby de senaste veckorna?

– Nej, den problematiken har vi inte haft i Hammarkullen. Mötet har ingen koppling till det som hänt i Husby och på andra orter, säger Arne Wiik.

”De boende utgör den goda kraften”
Han säger att syftet med mötet är att stadsdelsförvaltningen och polisen vill ha de boendes tankar om hur lugnet ska upprätthållas.

– Vilka idéer och förväntningar har de? Vad vill de ha hjälp med? Och vilka idéer har vi själva och hur kan vi förverkliga dem tillsammans?

– Vi vill helt enkelt ha en dialog med dem som bor i Hammarkullen, de är ju de som utgör den goda kraften i området, säger Arne Wiik.

Han ska själv delta vid det öppna mötet tillsammans med Hasse Ohlson, sektorschef för kultur och fritid i Angered, samt Håkan Frank, polisenhetschef för polisen nordost.

Mötet inleds med information om hur polis och stadsdelsförvaltning arbetar i området idag.

Planerar ni fler öppna dialogmöten?
– Jag ska väl inte gå händelserna i förväg, men jag skulle tro att dagens möte ger anledning till fler. Och då kanske mer av ”verkstadskaraktär”: Vad kan vi göra tillsammans? Det första mötet handlar om att lyssna, ta till oss, försöka tänka framåt, säger Arne Wiik.

Polis och stadsdelsförvaltning har redan idag ett tätt samarbete i Hammarkullen. Nu vill man alltså ha en dialog med de boende för att tillsammans komma bort från oroligheter och kriminalitet. Det långsiktiga målet är att hitta nya former för hur Hammarkullebornas engagemang kan bidra till att de tar tillbaka makten över sitt eget område.

Angered har också ett nystartat trygghetsråd. Här samarbetar köpmannaföreningar, bostadsbolag, Västtrafik, förvaltningen, politiker och polis för att stärka trygghetsarbetet i hela Angered.

– Trygghetsrådet är ett initiativ från politikerna och hade sitt första möte för 3-4 veckor sedan. Men det är ett parallellspår och har ingen direkt koppling till mötet i Hammarkullen, säger Arne Wiik.