Första versionen blev en succé som har spridits över världen och nu är den uppdaterade versionen klar. Nya vägledningen "Steg för steg för ett tryggare Göteborg" ska göra staden - och kanske världen - lite mänskligare.

– Vilken enorm succé det blev! Folk har ringt från hela landet och bett om exemplar och sedan har de gett sig ut och vandrat hemma i sina kvarter enligt vår manual. Det är inte klokt vad det vandras! säger Gerd Cruse Sondén på det brottsförebyggande rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Alla intressenter samlas

Tillsammans med Eva Holm på stadsbyggnadskontoret tog hon fram den första så kallade Trygghetsmanualen för fyra år sedan. Med manualens hjälp ville de få stadsplanerare, andra kommunala förvaltningar, allmänhet, föreningar och alla andra intresserade att tillsammans bokstavligen gå igenom sina stadsdelar, inventera dem på osäkra eller på annat sätt intressanta platser och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder.

Lång räckvidd

Trygghetsmanualen blev populär i de göteborgska stadsdelarna och ryktet spred sig snabbt både inom och utanför landet. Till slut fick man göra en engelsk översättning för att tillgodose alla förfrågningar och beställningar.

– Vi hade bland annat en delegation från Nairobi på besök och de blev väldigt förtjusta i arbetssättet och fick med sig en bunt trygghetsmanualer att arbeta med där hemma, säger Gerd Cruse Sondén.

Alla förvaltningar bidrar

Nu har den populära skriften fått sig en rejäl revidering, inte bara utseendemässigt.

– Den första versionen gjorde vi mer eller mindre på egen hand utan att begripa hur många andra som var intresserade av att hjälpa till. Nu har folk från många av kommunens förvaltningar varit med i en kreativ process och skapat den nya manualen, säger Gerd Cruse Sondén.

Sociala aspekter och kreativitet

Den nya trygghetsmanualen innehåller därför en än tydligare fokusering på att platsers sociala aspekter hänger på mer än trasiga lampor och vildvuxna buskar, och man resonerar kring hur de boendes kreativitet och förslag lättare ska kunna förverkligas.

Men kärnan i trygghetsmanualen är fortfarande de gemensamma vandringarna i stadsdelarna. Hittills har flera hundra arrangerats runt om i Göteborg.

– Det är så himla roligt och givande med de lite långsamma promenaderna och lugna samtalen mellan personer som aldrig brukar mötas annars, det föder kreativa tankar om närmiljön. Jag minns en härlig vandring i Härlanda i duggregn, när folk aldrig ville sluta utan bara sa ”Kan vi inte gå dit? Och dit!”, säger Gerd Cruse Sondén.

Fotnot:
Trygghetsmanualen finns att ladda ner som pdf-fil på Tryggare Mänskligare Göteborgs webbplats från och med onsdag 24 oktober. Den kan även beställas i tryckt form. Se länk nedan för kontaktuppgifter.