Ny informationssatsning från Göteborgs Stad. Det finns en risk att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ökar under covid-19-pandemin. Därför gör Göteborgs Stad en ny informationssatsning som startar på måndag 26 april.

Veronica Liljedahl är Göteborgs Stads samordnare för arbetet mot våld i nära relationer.

– Vi hoppas att alla får upp ögonen för att det förekommer i vårt samhälle och att det finns hjälp och stöd att få, både om man är utsatt eller utövar våld och förtryck, säger Veronica Liliedahl, samordnare för arbetet mot våld i nära relationer i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad arbetar sedan drygt ett år utifrån pandemin och de ökade riskerna för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. En informationssatsning har gjorts tidigare till både medarbetare i staden och till invånarna.

– Nu gör vi en ny satsning och använder mycket av det materialet som vi tog fram förra året. Vi vill nå ut till alla. De som lever i utsatthet och de som utsätter sina närstående, där har vi ett extra fokus nu. Vi har tagit fram material, riktat till dem som utövar våld eller har ilska som de har svårt att hantera, säger Veronica Liliedahl.

Bildspel och kontaktkort

Informationssatsningen består av ett kort bildspel som uppmärksammar de ökade riskerna, att det finns stöd och hjälp att få och kontaktuppgifter till stadens verksamheter dit man kan vända sig om man behöver hjälp. Bildspelet är översatt till flera språk, med inläst röst och är teckenspråkstolkat. För att göra det lätt att ta med sig informationen finns även små kontaktkort, på flera olika språk.

Två olika affischer

Det finns också två affischer, en som riktar sig till utsatta och en som riktar sig till de som utövar eller riskerar att utöva våld. Affischerna har en qr-kod som man kan scanna om man behöver få informationen på teckenspråk. Den affisch som riktar sig till utövare har budskapet ”Får du någon att känna sig otrygg hemma? Funderar du på om ditt beteende är ok? Det finns hjälp att få. Alla har rätt att leva utan våld”.

– Affischen är ett sätt att motivera och väcka uppmärksamhet, att personen börjar fundera på om ens beteende drabbar närstående på ett sätt som den inte vill, förklarar Veronica Liliedahl.

Få slut på våldet

Ett mål med informationssatsningen är att få slut på våldet och för att lyckas med det är det viktigt att jobba med både utsatta, utövare och barn som upplever våldet.

Lena Magnusson är enhetschef på Kriscentrum för kvinnor och tillförordnad enhetschef för Kriscentrum för män.

– Det kan vara svårare för utövare att söka hjälp, för när man söker hjälp erkänner man också att man gjort något brottsligt.  Därför behöver det bli tydligt att det finns hjälp att få i staden. Det är oerhört viktigt, framför allt för barnen, att utövare får ta ansvar för det som de gjort, säger Lena Magnusson, enhetschef på Kriscentrum för kvinnor och tillförordnad enhetschef för Kriscentrum för män.

Allvarliga konsekvenser för barn

Det kan få stora och allvarliga konsekvenser för barn som lever i familjer där det förekommer våld. De kan må psykiskt dåligt, få svårt att koncentrera sig i skolan eller ha ständigt ont i magen och huvudvärk. Det kan också få konsekvenser i vuxenlivet med trauman.

– Vuxna som möter barn på olika sätt eller arbetar med barn behöver vara uppmärksamma och hjälpas åt om vi märker att barn far illa på grund av våld i hemmiljön.

Förhoppningen är att informationen också ska göra så att människor ber om hjälp innan det gått så långt att de utövat våld och gjort en brottslig handling.

– Att man själv känner, eller att någon annan gör en uppmärksam på, att man har svårt att kontrollera sin ilska. Då kan man ringa och prata med någon och få hjälp att hantera sina aggressiva känslor på ett bra sätt, som blir bra både för en själv och för omgivningen, säger Veronica Liliedahl.

Sprids brett

Bildspel, affisch och kontaktkort ska spridas med hjälp av stadens verksamheter, förvaltningar och bolag. De publicerar bildspel på sina sociala medier och informationsskärmar och sätter upp affischerna.

– Vi har även haft kontakt med ideella föreningar i staden och en del privata hyresvärdar, vi försöker publicera materialet på olika ställen i staden där invånarna rör sig.

Informationssatsningen startar 26 april och pågår pågår intensivt i två veckor. Affischerna ska sitta kvar och bildspelen kommer att visas med jämna mellanrum även efter satsningen.