Med schemalagd träning tre gånger i veckan, kostråd och bättre självförtroende hoppas projektledare för Framtid i Fokus, Ann-Christine Wallström, att fler långtidsarbetslösa i Bergsjön och Kortedala kan få jobb. "Friskvården stärker självkänslan och deras nätverk, något de här personerna behöver", säger hon.

Friskvård tillsammans med utbildnings- och matchningsinsatser ska ge möjligheter för personer som varit arbetslösa en längre tid att förändra sin situation.

Projektet, som har varit igång några månader, har drygt 70 personer inskrivna. De har fått ett träningskort till Geråshallen där de kan träna så mycket de vill förutom på tre schemalagda tillfällen.

– Alla får också göra ett hälsotest och delta på föreläsningar om träningsformer, kostråd och annat som en heltidsanställd hälsocoach håller i, säger Ann-Christine Wallström.

Kartlägga behoven

Vid sidan om satsningen på friskvård försöker man skapa så goda förutsättningar till ett jobb som möjligt genom individuella samtal där man kartlägger individens behov som kan handla om mer utbildning, bättre språkkunskaper eller hur man förväntas uppföra sig på en arbetsplats.

Så småningom ska det resultera i en praktikplats.

– Just nu behöver vi fler praktikplatser i det privata näringslivet och har precis gått ut med en annons där vi söker en rekryterare med stort kontaktnät inom det privata, säger hon.

Kunna marknadsföra sig själv

Deltagarna har i de flesta fall invandrarbakgrund och har i många fall aldrig haft ett riktigt arbete i Sverige.

– Många av deltagarna är väldigt åtgärdströtta och har slussats runt i åtgärder under många år. De känner att det aldrig tar slut och då är det svårt att se de positiva bitarna och att marknadsföra sig själv, säger hon.

Nu är målet att ge dem verktyg att själva kunna förändra sin situation. I projektet finns både en jobbcoach och en rekryterare på heltid som ska hjälpa till med det.
Kraven för att få delta i projektet är man har varit arbetslös minst ett år, kunna kommunicera på svenska, ha ordnad barnomsorg och att man inte är sjuk.

– Det har varit lätt att rekrytera. Vi har ett tusental personer i Bergsjön och Kortedala som har de här förutsättningarna och som skulle kunna vara med, säger Ann-Christine Wallström.

Fotnot:
Framtid i fokus ska pågå till våren 2010 och finansieras av EU:s socialfond för att få långtidsarbetslösa i jobb. Projektet Det är också ett samarbete mellan Arbetsforum i stadsdelarna Bergsjön och Kortedala i Göteborg, samt stadsdelen Rosengård i Malmö. Folkhögskolecentrum i Bergsjön är också en samverkanspart. Mer information finns på länken nedan.