Mer än 50.000 personer i Göteborgsområdet finns i Kronofogdemyndighetens register för obetalda skulder. Kötiden till kommunens budgetrådgivare kan bli lång. Nu försöker privata föreningar, som Fattiga Riddare och JAK-banken att hjälpa till från sitt håll.

Föreningen Fattiga Riddare, som startade i Göteborg för två år sedan, har fått 600.000 kronor i projektanslag från Konsumentverket för att utveckla sin modell som kallas Humankapital, bilda ett riksförbund och bygga upp nätverk.

Projektet går bland annat ut på att starta en kreditgarantiförening som ska kunna garantera lån till kontantackord. Det innebär att den skuldsatte tar ett nytt lån för att betala sina långivare, som samtidigt går med på att skriva ner skulden till en summa som bedöms möjlig att återbetala.

Väntetiderna varierar

Den skuldsatte kan då komma ur skuldfällan, kanske orsakad av dyra avbetalningsköp eller plötsliga återbetalningskrav av bostadsbidrag eller studielån, och lättare arbeta sig upp.

– De allra flesta som hamnar i skuldfällan är ju inga skurkar, utan vanligt hederligt folk som vill göra rätt för sig, säger Dan Jering på Fattiga Riddare.

– Ofta handlar det om ganska små belopp, men någon kris i form av skilsmässa, sjukdom eller lång arbetslöshet har gjort att de hamnat i fällan. Om de kan få ett saneringslån, skulle många klara att ta sig ur fällan, kunna arbeta produktivt och dra in skattepengar som ”vanligt folk”.

– Men den välviljan saknas ofta, fordringsägarna ser alltför mycket till paragrafer och betalningsanmärkningar, säger Dan Jering.

– Vi är utsatta för ett hårt tryck, säger Ingela Pedersén, budget- och skuldrådgivare i Kärra Rödbo.

– Väntetiderna varierar mycket mellan stadsdelarna, i vissa stadsdelar kan en skuldsatt få vänta i sex månader på att få träffa en rådgivare, fortsätter hon.

Hoppas på bra samarbete

Det finns 17 budget- och skuldrådgivare i Göteborgs Stad. En del stadsdelar har bara halvtidstjänster och på sistone har kommunen sparat in på tjänsterna.

Ingela Pedersén tror att kontantackord via till exempel JAK-banken skulle kunna hjälpa många.

– Det kan vara en bra grej, eftersom fordringsägarna gärna vill ha sina pengar tillbaka direkt. Vi arbetar också med kontantackord, när vi ser att möjligheten finns.

– Men då är det mycket viktigt att noga gå igenom de skuldsattas ekonomi, så att de verkligen klarar det nya lånet, annars riskerar de ju att sätta sig i en ny fälla, säger Ingela Pedersén.

Dan Jering räknar med att det finns en halv miljon svenskar som behöver hjälp för att klara sig ur en överskuldsättning.

– Vi är än så länge en liten förening och kan inte hjälpa alla. Vi vill kunna hänvisa folk till de kommunala budgetråd- givarna, så jag hoppas vi kan etablera ett bra samarbete.

En första träff hölls i Göteborg i förra veckan, då Dan Jering var med på ett styrelsemöte med yrkesföreningen för kommunala budget- och skuldrådgivare, där Ingela Pedersén sitter i styrelsen.

Rådgivare har tystnadsplikt

– Alla nätverk och samarbeten som kan hjälpa de skuldsatta är bra. För behoven är mycket stora, säger Ingela Pedersén.

Hon påpekar att något formellt samarbete inte inletts ännu.

– Men informellt kan vi förstås ta emot människor från Fattiga Riddare som behöver en skuldsanering eller budgetrådgivning, säger Ingela Pedersén.

Kommunens rådgivare kan hjälpa till att göra upp en fungerande budget, förhandla med långivarna om skuldsanering och ansöka om skuldsanering hos kronofogden.

Rådgivarna har tystnadsplikt och hjälpen är gratis.