Fördomar och kränkningar relaterade till kön, etnicitet och sexuell läggning diskuteras den 30 mars på en ny temadag arrangerad av Göteborgs stad och Brottsoffermyndigheten. Temadagen vänder sig både till de som jobbar inom staden, till aktiva i ideella organisationer och andra intresserade.

– Vi hoppas att dagen ska skärpa medvetenheten om fördomar och fobier, och att den ska inspirera till intensivare diskussioner i frågorna, säger Ann Hanbert på Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Förhoppningen är att skapa starkare motkrafter och bidra till ökad professionalism i Göteborgs Stad.

Professorn i processrätt Christian Diesen kommer att vara en av flera föreläsare under dagen. Han ska prata om sin forskning om bristande likhet inför lagen. Andra föreläsare är läkaren Anna Westerståhl, juridikforskaren Görel Granström och idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi.

Bred målgrupp

Tillsammans med Levande Historia och Jämställdhets- och mångfaldsenheten är Tryggare mänskligare Göteborg representanter för GöteborgsStad på temadagen.

– Vi har tidigare samarbetat med Brottsoffermyndigheten i Umeå som initierade temadagen, säger Ann Hanbert.

Tanken är att dagen ska beröra frågor som vardagens icke avsiktliga kränkningar till mer öppen främlingsfientlighet och hatbrott.

– Målgruppen är bred och innefattar människor som arbetar inom olika områden i staden eller är aktiva i en ideell organisation till exempel.

Får se fotoutställningen ”Min bästa bög”

Efter programmet med föreläsare har deltagarna möjlighet att under kvällen se en förhandsvisning av en fotoutställning som heter Min bästa bög. I den har ett antal kända svenskar valt ut sina favoritbögar.

Utställningen visas på Röhsska museet och är en försmak av den gay-, queer och HBT-festival som för första gången anordnas i Göteborg 1-3 juni.

Fotnot:
Läs mer om temadagen på Brottsoffermyndighetens hemsida på länken nedan.