Ett sätt att förbättra stödet. Varför söker inte fler hbtq-personer, som utsätts för våld i nära relationer, stöd hos socialtjänsten? Kan bemötandet och stödet till gruppen förbättras? Nu ska två forskare genomföra en studie på uppdrag av Göteborgs Stad och söker därför hbtq-personer som vill delta.

Veronica Liliedahl är Göteborgs Stads samordnare för arbetet mot våld i nära relationer.

Inom Göteborgs Stad finns flera verksamheter att söka stöd hos för den som utsatts för våld i nära relationer,däribland Stödcentrum för brottsutsatta, Kriscentrum för kvinnor och Kriscentrum för män. Samtliga är hbtq-diplomerade. Det går också att ta kontakt med socialtjänsten för att ansöka om stöd och skydd.

– Undersökningar visar att hbtq-personer kan ha lägre tillit till socialtjänst och myndigheter generellt. De kanske söker stöd hos dessa i mindre omfattning då de löper en risk att diskrimineras och bemötas med fördomar och oförståelse i verksamheter där det råder bristande kunskap om hbtq. Det kan därför vara svårare för en hbtq-person att ta steget till att söka stöd, säger Veronica Liliedahl som är Göteborgs Stads samordnare för arbetet mot våld i nära relationer.

Upp till 10 personer behövs

Nu har social resursförvaltning beställt en forskningsstudie om stöd till hbtq-personer som utsatts för våld i nära relationer. Varför har man som utsatt inte sökt stöd? Hur var stödet för den som sökte? Vilket hjälp hade personerna velat ha?

Det är två forskare på Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst – Russell Turner och Anjelica Hammersjö – som ska genomföra den kvalitativa studien. De söker nu hbtq-personer som har blivit utsatta för våld i en relation, är 16 år eller äldre och bor i Göteborg.

– Vi skulle vilja intervjua upp till tio personer. Intervjuerna blir ungefär en timme långa och sker genom videosamtal eller på telefon. Det finns möjlighet till anonymitet, på det sättet att man inte behöver uppge sina uppgifter, säger Russell Turner.

Forskaren Russell Turner och hans kollega Anjelica Hammersjö ska genomföra studien och söker hbtq-personer över 16 år.

Studier och kartläggningar viktiga

Studien är en aktivitet i hbtq-planen som Göteborgs Stad har och ska användas för att förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer i Göteborg.

– Vi vet att det är en särskilt utsatt grupp och det känns oerhört viktigt att veta hur vi kan förbättra vårt arbete för dem som lever i utsatthet för våld. Alla sådana här studier och kartläggningar är viktiga för att vi ska kunna utveckla arbetet och bli bättre på att möta människor som behöver stöd, säger Veronica Liliedahl.

Personer som kan tänka sig att delta eller vill ha mer information hör av sig till Russell Turner via kontaktuppgifter på länk nedan.

– Projektet är igång och studien har fått godkänt av etikprövningsmyndigheten. Så snart vi har tillräckligt med deltagare kan vi starta med intervjuer. Vi hoppas vara klara under våren med en rapport, säger Russell Turner.

Är du utsatt för våld? Det finns stöd och hjälp att få. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på www.goteborg.se/valdochhot