Ansök senast 3 april. Göteborgs Stads HBTQ-råd behöver två nya ledamöter. Personerna ska identifiera sig inom hbtqi. “Rådet har som syfte att säkerställa hbtqi-personers rättigheter i Göteborg”, säger Anna Thomasson, samordnare för HBTQ-rådet på stadsledningskontoret.

Anna Thomasson är samordnare för HBTQ-rådet på stadsledningskontoret.

Göteborgs Stads HBTQ-råd har funnits sedan 2013. Det består av 19 ledamöter, sex av dem är politiker och 13 representerar hbtqi-Göteborg.

– Rådet arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv och ambitionen är att det ska finnas en bred representation av erfarenhet, perspektiv och kontaktytor i rådet som helhet.

Ansökan är öppen till 3 april. Stadsdirektören nominerar ledamöter till HBTQ-rådet och därefter väljer kommunstyrelsen ut vilka som får uppdraget.

De två ledamöter som väljs in nu är förtroendevalda till den 31 december 2022. HBTQ-rådet har i dagsläget åtta möten om året och därutöver tillkommer tid för exempelvis arbete i olika grupper.

 

Fotnot: Hbtqi står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersex.