71 förslag för enklare vardag. Hur kan Göteborgs Stad förenkla vardagen för hbtqi+-personer? Det var frågan som ställdes till besökare under West Pride i en undersökning som genomfördes av Göteborgs Stad. Svaren berättar om behov av trygga mötesplatser och högre hbtqi+-kompetens i stadens verksamheter.

Foto: Tanja Ramic

– Göteborg ska vara en stad där alla kan vara delaktiga och känna sig trygga att leva öppet, oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Den här undersökningen är ett sätt att fånga hbtqi+-personers behov och vilka förväntningar som finns på stadens service, säger Tanja Ramic, utvecklingsledare på konsument- och medborgarservice.

Förslag samlades in fysiskt och digitalt

Besökare på West Pride kunde lämna fysiska förslag direkt i Göteborgs Stads monter i Pride Park Eriksbergshallen. Det fanns även ett digitalt formulär att fylla i som spreds på Facebook och stadens webbplats. Personer som besökte montern var positiva till undersökningen och totalt kom det in totalt 71 förslag.

– Förslagen visar tydligt att det finns behov av trygga och säkra mötesplatser för hbtqi+ personer i Göteborg. Många förslag handlar också om att Göteborgs Stad bör höja kompetensen kring hbtqi+ frågor hos våra medarbetare för att säkerställa ett inkluderande bemötande i stadens verksamheter.

Resultatet lämnas över till HBTQ-rådet

Förslagen från undersökningen synliggör flera förbättringsområden för Göteborgs Stad. De kommer att användas som en utgångspunkt i stadens fortsatta arbete mot mer jämlika livsvillkor och en enklare vardag för hbtqi+ personer.

– Nu har vi sammanställt resultatet och lämnat över underlaget till samordnaren för Göteborgs HBTQ-råd. Nästa steg är att undersöka vilka förslag som kan bli verklighet.