Möte på Världskulturmuseet 28 april. Hur kan Göteborg bli en bättre stad att leva i för hbtq-personer? På en dialog, anordnad av hbtq-rådet, är det fritt fram att komma med förslag, synpunkter och idéer. ”Det blir ett öppet och förutsättningslöst möte”, säger Berit Larsson, ledamot i rådet.

Förra året antogs Göteborgs Stads första hbtq-plan som är en fyraårig handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg. Planen ska bland annat säkerställa att personer som definierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera – liksom övriga göteborgare – har möjligheter att ta del av stadens tjänster och service.

Det första av två dialogmöten i år
Hbtq-rådet fungerar som rådgivande och ska vara drivande i hur planen genomförs. Vid två tillfällen varje år bjuder rådet in allmänheten till dialog. Lördag 28 april äger årets första rum på Världskulturmuseet klockan 11–14.

– Jag hoppas att så många som möjligt tar sig tid att komma. Vi riktar oss i huvudsak till personer som har upplevelser och erfarenheter av att leva som hbtq-person i staden. Men även andra, till exempel invånare som har intresse för en inkluderande stad, är välkomna, säger Berit Larsson.

Det blir ett öppet samtal med gruppsamtal utifrån hbtq-planens temaområden. Besökarna får delta i samtal i vilken grupp de själva vill.

– Vi vill gärna höra av stadens hbtq-community hur det är att leva i Göteborg och hur de vill att hbtq-rådet ska fungera. Vi kommer att samla på oss idéer och frågor som dyker upp.

Ett speciellt och viktigt år
Eftersom Europride anordnas i Göteborg i år tycker Berit Larsson att det blir ett speciellt och viktigt år.

– Det kommer till exempel vara en politikerutfrågning under Europride och inför den är det viktigt att vi bland annat genom detta samtal har samlat in idéer, frågor och kommentarer.

Arrangemanget äger rum i seminarierum 3 i Världskulturmuseet. Ingen föranmälan krävs.