Fyra stycken 120 meter höga hus, åtta fotbollsplaner med konstgräs och vintertid en konstfrusen isbana för bandy. Ja, så kan Heden se ut om sådär sju år. I alla fall om AB Framtiden, Wallenstam och arkitekten Gert Wingårdh får som de vill.

På tisdagen avslöjade de båda lokala bostadsjättarna Wallenstam och kommunala Förvaltnings AB Framtiden sin gemensamma vision om framtidens Heden.

”Ska vara tryggt och trevligt”

Nyckelordet i visionen för det i dag till stora delar grusbelagda området i centrala Göteborg är levande. Även när det inte spelas fotboll eller bjuds på cirkus.

– Fokus ligger hela tiden på människor. Det ska vara tryggt, trevligt och intressant att vara på Heden, säger arkitekten Gert Wingårdh som har haft uppdraget att visualisera framtidsbilden.

51BA.jpgPå hans bilder finns allt som i dag ryms på Heden kvar. Med ett undantag: parkeringsplatserna grävs ner i ett modernt och tryggt parkeringshus. Samtidigt ökas kapaciteten att ta emot bilar från knappt 1.000 platser till cirka 2.500.

700 nya lägenheter

Men både bussterminalen, korvkiosken och det lilla kaféet kommer att finnas kvar. Nytt blir framförallt de fyra höga husen som ska placerade ut i var sitt hörn av Heden. De ska rymma både kontorslokaler och 700-1.000 nya lägenheter (både hyres- och bostadsrätter).

Plus att fotbollen på 2010-talet kommer att spelas på modernt konstgräs i stället för grus. Fyra elvamannaplaner och lika många för sjumannafotboll finns inritade.

En av de stora planerna kommer att ha permanenta läktare och delvis täckas av ett tak (som hänger i vajrar som är fästa i höghusen). Den förvandlas vintertid till en konstfrusen isbana som kan användas både för skridskoåkning och bandy.

– Vi vill ta tillvara den tradition och erfarenhet som finns i Heden. Heden står för liv, rörelse och idrott och det har varit vår utgångspunkt, säger Framtidens vd Kurt Eliasson.

Utställning på Bomässan

Om den politiska processen och planarbetet löper på som Eliasson hoppas skulle projektet, som beräknas kosta 2,5-3 miljarder kronor, kunna börja att byggas om drygt två år. Byggtiden uppskattas till ungefär fem år.

Människorna bakom förslaget ser nu fram emot en livlig debatt om sin vision. Men att den kommer att ändras särskilt mycket under resans gång tror inte Kurt Eliasson.

– Antingen vill man genomföra det här projektet eller låta Heden vara som den är. Det tror jag att diskussionen kommer att handla om, säger Eliasson som också är noga med att påpekat att ett eventuellt bygge inte kommer att drabba skattebetalarna.

– Nej, det här ska tillföra pengar till den kommunala ekonomin.

Från och med torsdag den 17 mars kan bilderna av Hedenvisionen beskådas i kommunhuset Traktören på Köpmansgatan. En utställning kommer också att visas under den bomässa som i höst arrangeras i Göteborg.

2B1A.jpg
Bild: Wingårdh Arkitektkontor AB