Under hösten har ensamkommande ungdomar i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg fått en mötesplats. Vid fyra tillfällen har de träffas på Ungdomens hus 1200 kvadrat för att bland annat prata om mänskliga rättigheter, kost och relationer.

Idén till Hej Sverige kom från socialsekreterarna Lovisa Westlund och Karin Beskow, som arbetar i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. De har tidigare arbetat tillsammans i Angered, där det fanns ett liknande program.

– Ensamkommande barn som bor på hvb-hem brukar få gå på studiebesök på olika forum, till exempel ungdomsmottagning. Men det finns inte för familjehemsplacerade unga. Det ville vi erbjuda, berättar Karin Beskow.

Engagerade ungdomar
Hej Sverige riktar sig ensamkommande ungdomar mellan 14 och 18 år som bor i familjehem. Under hösten mellan 12 och 20 ungdomar träffats vid fyra tillfällen, där varje träff haft ett särskilt tema.

– Vid den första träffen i september pratade Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i Göteborgs Stad, om mänskliga rättigheter och demokrati. Ungdomarna var väldigt engagerade och diskuterade utifrån sina egna erfarenheter, säger Lovisa Westlund.

Uppskattat bland ungdomarna
Under de andra träffarna har ungdomarna bland annat får lära sig mer om och diskutera ämnen som kost, motion, sömn, kultur och kulturella skillnader. De har dessutom fått information om fritidsverksamheterna i stadsdelarna. På den sista träffen i december var Ungdomsmottagningen med och temat för kvällen var sexualitet och relationer.

– Hej Sverige är verkligen ungdomarnas forum och vi märker att det är uppskattat. Många av ungdomarna är modiga och berättar om sina egna erfarenheter och tankar. Vi har tolkar som översätter till tigrinja, arabiska, somaliska och dari, berättar Shapol Salimi, ungdomskonsulent i Askim-Frölunda-Högsbo.

Frågor utan enkla svar
Målet med Hej Sverige har varit att både ge ungdomarna kunskap och att starta ett samtal kring frågor som inte har enkla svar.

– Det finns olika sätt att se på saker, så vi har fokuserat en del på kulturella skillnader, att lära känna Sverige och vad som är typiskt svenskt. Därför satte vi också ålder på 14 år, eftersom man har mognad och börjat fundera över dessa saker på egen hand, säger Karin Beskow.

Fortsättning till våren
Att jobba över stadsdelsgränserna tycker Shapol Salimi, Lovisa Westlund och Karin Beskow har varit en stor fördel.

– Det innebär att fler ungdomar får möjlighet att ta del av Hej Sverige. Det går dessutom hand i hand med Jämlikt Göteborg, där ett av fokusområdena handlar om att ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren. Vi är väldigt glada att Hej Sverige kommer att fortsätta till våren, avslutar Lovisa Westlund