När den så kallade "Onsdagsräkningen" av rösterna till EU-parlamentet nu är färdig står det klart att valdeltagandet i Göteborg var ännu bättre än man tidigare trott. Med alla förtidsröster räknade kommer man upp i 49 procents valdeltagande. Variationen är dock stor mellan stadsdelarna.

– Det är ett fantastiskt resultat, helt otroligt egentligen, att vi ökar valdeltagandet från 40 procent vid förra EU-valet år 2004 till 49 procent i år, säger Bill Werngren på valkansliet.

Siffran kan jämföras med rikssnittet på knappt 43 procent, men också med de andra svenska storstäderna, Malmö och Stockholm, som hade drygt 43 respektive 53 procentsvaldeltagande.

Fler röster i Nordstan än 2006

Vid ”onsdagsräkningen” räknas alla röster som avgavs i en förtidslokal under valdagen eller på annan ort i landet eller utomlands.

– I vår förtidslokal i Nordstan röstade 3.372 personer på valdagen, vilket är en otroligt hög siffra, och en monumental ökning jämfört med tidigare val. Det är fler än som röstade där på valdagen i riksdagsvalet 2006, säger Bill Werngren.

3B6E.jpg
Totalt var det 7.604 röster som räknades när Göteborgs valkansli genomförde sin ”onsdagsräkning”. Av dem kom cirka 1.200 röster från jordens alla hörn, där göteborgare i förskingringen har lagt sina röster.

– Det kan säkert trilla in några ströröster till framöver från länder vars postgång inte är så snabb, men det kommer nog inte att ge några större utslag på den totala siffran för valdeltagandet, säger Bill Werngren, som ser flera förklaringar till varför Göteborg kan visa upp så, relativt sett, högt valdeltagande.

Tillgängligheten avgörande

– Dels tror jag att folk helt enkelt är allt mer intresserade av EU, och att den mediala debatten som varit har stor betydelse, men vi har också gjort ett bra jobb lokalt. Vår egen kampanj med slogans som ”Alla röstar utom Anna – för hon steker pyttipanna!” har uppmärksammats, men framförallt är det tillgängligheten till lokaler för förtidsröstning som har haft betydelse, och då inte minst att man har kunnat få sitt röstkort utskrivet på plats om man haft legitimation med sig, säger Bill Werngren.

Totalt förtidsröstade drygt 88.000 personer i Göteborg, varav 75.000 var göteborgare och övriga företrädesvis turister i staden. Bara i Nordstan röstade över 25.000 personer fram till och med valdagen.

Stora variationer inom stadsdelen Lundby

I Göteborgs fyra valkretsar var deltagandet störst i Centrum, där 55,50 procent av invånarna röstade, följt av Väster 52,80 procent, Hisingen 44,25 procent och Öster 43,24 procent.

Valkretsarna är i sin tur indelade i 282 valdistrikt, där Örgryte Norra Skår hade högst valdeltagande, 68,74 procent, och Bergsjön Rymdtorget lägst, 21,59 procent.

I stadsdelen Lundby fanns de största ”interna” skillnaderna, där distriktet Lindholmen hade 61,88 procents valdeltagande, och Wieselgrensplatsen 32,43.