En bred parlamentarisk arbetsgrupp ska skyndsamt se över hela Göteborgs stadsdelsnämndsorganisation. Det beslutade en enig kommunstyrelse på onsdagen.

Översynen ska utgå från den utredning som gjordes redan 2003. Arbetsgruppens första möte är planerat till nästa torsdag, den 11 juni.