Workshops, föreläsningar och konserter. Flytta på er! heter heldagen på Frilagret på lördag 26 november, där makt, demokrati och inflytande står i fokus. På programmet står bland annat träning i civilkurage och en debatt om sänkt rösträttsålder.

Flytta på er! är en dag av och med unga och är en del av projektet Demokratisatsning med ungt inflytande, en av satsningarna inför 400-årsjubileet i Göteborg. Under dagen blir det workshops, konserter, föreläsningar och paneldebatter.

Politiker svarar på frågor
En statlig demokratiutredning, som kom tidigare i år, föreslog att man på prov ska sänka rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen. Om detta kommer det att bli en paneldebatt under dagen på Frilagret.

– Det är Grön Ungdom som arrangerar debatten och har bjudit in Centerpartiets och Liberalernas ungdomsförbund för att debattera om det är något som bör prövas i Göteborg år 2018, säger Emma Corkhill, projektledare.

Kommunalråden Maryia Voyvodova (S) och Daniel Bernmar (V) kommer att svara på frågor efter debatten.

Rapworkshop och konsert
Det kommer också att föras ett panelsamtal om ungas makt och inflytande i föreningar. Annat på programmet är bland annat föreläsningar med Steffi Aluoch och Salem Yohannes, en rapworkshop med Bakom skuggorna, och en konsert med TNT, Provocera och EP.

– Arbetet och engagemanget för demokrati, makt och inflytandefrågor kan se ut på många olika sätt. En del kanske undrar varför det finns programpunkter med musik under en dag om demokrati. Men det går att uttrycka sig om samhällsfrågor genom debatt, musik eller poesi – och de är alla lika viktiga uttrycksformer. Alla som är med och arrangerar under dagen har viktiga politiska budskap som de vill föra fram, säger Emma Corkhill.

Främst för unga
Ambitionen är att Flytta på er! kan bli ett årligt återkommande evenemang. Dagen är arrangerad av unga och är främst för unga, men alla är välkomna.

– De som anordnar vill nog gärna att äldre, tjänstepersoner och politiker ska komma, säger Emma Corkhill.