Helena Mehner har utsetts till kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad. Hon är för närvarande tillförordnad på samma tjänst efter Ulrika Blennius som i vintras utsågs till biträdande stadsdirektör.

Helena Mehner har tidigare varit projektledare för Kontaktcenter och dessförinnan arbetade hon som utvecklings- och kommunikationschef på Förvaltnings AB Framtiden.