Göteborgslokaler tar över efter Higab. Torghandeln på Kungstorget, Kapellplatsen, Olskroken och Kvilletorget får från 1 oktober Göteborgslokaler som förvaltare. ”Genom att vi även förvaltar många av lokalerna intill kan vi ta ett större grepp för utveckling av stadens torg”, säger Jan Wigartz, affärsutvecklare på Göteborgslokaler.

Att handlarna efterlever torghandelsstadgan blir en av Göteborgslokalers uppgifter när man nu tar över uppdraget från Higab. Men också att få fart på torghandeln som har minskat på senare år.

”Ge oss ett halvår”
15FE.jpg
– Torghandlarna kommer nog inte märka någon större skillnad till att börja med, mer än nya kontaktpersoner. Men förhoppningsvis på sikt. Torghandeln är mycket större i många städer i övriga Europa, exempelvis Tyskland. Det vore jätteroligt att få den att blomstra även här. Ge oss ett halvår, så kan vi presentera några idéer, säger Jan Wigartz.

Torghandeln i Göteborg har en lång historia och styrs av en lagstiftning och ett regelverk som har sina rötter i 1800-talet. Då handlade det om att kontrollera vilka som hyrde marknadsplatser och saluförde sina varor, samt att hygienen upprätthölls. Och egentligen är det samma sak som dagens torghandelsstadga reglerar.

”Bra för handlarna, göteborgarna och turismen”
Förvaltningen gäller längre kontrakt och permanent verksamhet, för mer tillfälliga arrangemang är det fortfarande trafikkontoret som ger tillstånd. Nyordningen har sin bakgrund i översynen av de kommunala bolagen och deras verksamheter.

– Förvaltningen av salutorgen ligger nära vår övriga verksamhet och vi kan därmed få samordningsfördelar och en helhetssyn. Vi hoppas det ska ge oss möjlighet att utveckla torgen. Det skulle vara bra för såväl handlarna och göteborgarna som för turismen, säger Jan Wigartz.